Милена Джонева

Ако вие се нуждаете от професионално обучение от експерти с висок академичен статус и голям практически опит, ние можем отговорно да организираме и проведем на най-високо ниво квалификацията – както на служителите на компанията и мениджърите, така и на консултанти от консултантски агенции.


Телефони:02/862 94 13


„Организационно консултиране, мениджмънт и управление на човешките ресурси”
116 18846