BEIED Bulgaria

BEIED
BUSINESS EDUCATION FOR INTERNATIONAL
ECONOMIC DEVELOPMENT

БИЗНЕС ОБРАЗОВАНИЕ ЗА МЕЖДУНАРОДНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Мисията на BEIED изразява убеждението ни, че страните с развиваща се икономика заслужават висококачествено бизнес образование, за да ускорят още повече развитието си и се приобщят към съвременния глобализиращ се свят възможно най-бързо. BEIED осъществява мисията си чрез професионално бизнес консултиране и иновативно обучение в сферата на бизнес администрацията, насочено към успешни организации и мотивирани личности.

Minding the GapТМ – BEIED се ангажира да увеличи компетентността на мениджъра

BEIED повишава компетентността на мениджърите чрез комбинация от знания и професионални умения, водещи до по-добри резултати в работата на мениджъра и компанията. Следвайки философията си, BEIED създаде бизнес платформата “Minding the Gap™”, служеща за откриване и преодоляване на различията между настоящото състояние на един бизнес и стремежа на собствениците и мениджмънта към по-високи резултати в постигане на желаните от тях цели.
BEIED извършва дейности в две основни направления:
• Увеличаване на конкурентно способността на компаниите
• Установяване и развитие на западния стил на бизнес обучение, необходимо както за средните, така и за висшите административни нива

BEIED обучава ефективно мениджъри чрез практически приложими знания и умения:
• На компании в региона, изправени пред предизвикателството да изградят дългосрочно присъствие на местната и международна икономическа сцена
• Чрез:
- Бизнес образование за управленски кадри на високо ниво
- Програми за вътрешно фирмено консултиране и обучение
- Бизнес консултиране
- Открити бизнес семинари
- Услуги в академичната област, за подбрани западно ориентирани университети


Уебсайт:www.beied.com

 Facebook   LinkedIn