Образователен Бизнес Център Хермес

Образователен Бизнес Център “ХЕРМЕС” е създаден през 2003 година и притежава лиценз № 200512288 от Националната агенция по професионално образование и обучение, за провеждане на квалификационни и преквалификационни обучения по професиите: икономист, финансист, сътрудник маркетингова дейност, оперативен счетоводител, данъчен и митнически посредник, офис – мениджър, организатор туристическа агентска дейност, строител, компютърна и Internet грамотност, чужди езици. Учебните програми са съобразени със Закона за професионалното образование и обучение и осигуряват необходимите теоретични знания и практически умения за усвояването на конкретната професия. Целта на преподавателският ни екип е след запознаване с теоретичната основа на съответната бизнес дисциплина, да провокира инициативност и творчество в обучаващите се, чрез участието им в дискусии и учебни практики.
Предлагаме присъствена и онлайн форма на обучение. Дневните, вечерните и съботно – неделните занятия се водят от преподаватели, които са утвърдени имена в областта на предлаганите професионални направления. Обучението е организирано в малки групи при модерна учебна база.
Центъра предлага и поддържащото обучение за специалисти в изброените по – горе професионални направления, под формата на семинари и дискусии по актуални теми.
Основната ни цел е да предоставим на обучаващите се оптималния баланс на теоретични познания и практически умения в областта на отделните бизнес дисциплини.


Телефони:02/983 21 13; 0886 984620, 0885 755867
Уебсайт:www.obc-hermes.com, www.curseshermes.net

 Facebook 

Финансист - Застрахователно дело

Финансист - Застрахователно дело

Дата: от 02-11-2018 до 21-12-2018
Цена: 0.00 лв.
1025 147999
Счетоводство

Счетоводство

Дата: от 02-11-2018 до 20-12-2018
Цена: 0.00 лв.
1595 235827
Кредитен консултант

Кредитен консултант

Дата: от 02-11-2018 до 12-12-2018
Цена: 0.00 лв.
188 44087
Туристически агент

Туристически агент

Дата: от 02-11-2018 до 21-12-2018
Цена: 0.00 лв.
1443 235834
Офис - мениджър

Офис - мениджър

Дата: от 02-11-2018 до 20-12-2018
Цена: 0.00 лв.
1553 233323
Данъчен и митнически посредник

Данъчен и митнически посредник

Дата: от 02-11-2018 до 21-12-2018
Цена: 0.00 лв.
1211 205485
Компютърна грамотност

Компютърна грамотност

Дата: от 02-11-2018 до 20-11-2018
Цена: 0.00 лв.
206 44082
Мениджър

Мениджър

Дата: от 02-11-2018 до 20-12-2018
Цена: 0.00 лв.
1480 235830
Брокер на недвижими имоти

Брокер на недвижими имоти

Дата: от 02-11-2018 до 19-11-2018
Цена: 0.00 лв.
748 115295
Сътрудник в маркетинга

Сътрудник в маркетинга

Дата: от 02-11-2018 до 21-12-2018
Цена: 0.00 лв.
1489 233583
Финансист - банково дело

Финансист - банково дело

Дата: от 02-11-2018 до 21-12-2018
Цена: 0.00 лв.
1398 235833
ТРЗ и личен състав

ТРЗ и личен състав

Дата: от 20-11-2018 до 04-12-2018
Цена: 0.00 лв.
1374 177744
Човешки ресурси

Човешки ресурси

Дата: от 20-11-2018 до 18-12-2018
Цена: 0.00 лв.
1571 212536
Управление на човешките ресурси

Управление на човешките ресурси

Дата: от 04-12-2018 до 18-12-2018
Цена: 0.00 лв.
705 132019
Английски език за целите на правото

Английски език за целите на правото

Дата: от 01-10-2018 до 12-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1538 247471
Английски език

Английски език

Дата: от 01-10-2018 до 12-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1453 236168
Бюджетно счетоводство

Бюджетно счетоводство

Дата: от 01-10-2018 до 20-11-2018
Цена: 0.00 лв.
529 94853
Английски език за целите на маркетинга

Английски език за целите на маркетинга

Дата: от 02-10-2018 до 13-11-2018
Цена: 0.00 лв.
213 46226
Италиански език

Италиански език

Дата: от 02-10-2018 до 13-11-2018
Цена: 0.00 лв.
958 178823
Английски език за целите на финансите

Английски език за целите на финансите

Дата: от 03-10-2018 до 14-11-2018
Цена: 0.00 лв.
207 46207
Испански език

Испански език

Дата: от 03-10-2018 до 14-11-2018
Цена: 0.00 лв.
837 150005
Гръцки език

Гръцки език

Дата: от 06-10-2018 до 24-11-2018
Цена: 0.00 лв.
927 150013
Английски език за целите на медицината

Английски език за целите на медицината

Дата: от 06-10-2018 до 24-11-2018
Цена: 0.00 лв.
201 46204
Френски език

Френски език

Дата: от 07-10-2018 до 25-11-2018
Цена: 0.00 лв.
733 150007
Български език за чужденци

Български език за чужденци

Дата: от 07-10-2018 до 25-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1327 244888