РААБЕ БългарияТелефони:02 974 17 79
Уебсайт:www.raabebg.com;


Изисквания към системата за създаване и поддържане на електронни трудовите досиета
16 1075
Определяне на приложимото осигурително законодателство при командироване на работници в ЕС
5 144
Актуални въпроси по ДДС и очаквани промени за 2019 г.
5 144
Прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие. Дисциплинарните наказания на практика и к
4 144
Изисквания към системата за създаване и поддържане на електронни трудовите досиета
17 1003
Актуални проблеми при внасянето на осигурителни вноски през 2018 г. Очаквани промени през 2019 г.  П
9 144
Изисквания към системата за създаване и поддържане на електронни трудовите досиета
17 1005