За контакт

Seminari365.com - Онлайн платформа за курсове и семинари

За контакт:
т: 02/ 403 2405; 
имейл: info@Seminari365.com
https://www.facebook.com/Seminari365/

Адрес за кореспонденция:
Бул.Цар Борис III 168
Бизнес център "Андромеда", ет.3
София 1618