всички новини
Курс за Ресторантьори

Курс за Ресторантьори

Дата: от 07-01-2019 до 08-03-2019
1507 271851
Курсове за камериери

Курсове за камериери

Дата: от 07-01-2019 до 31-01-2019
1320 228296
МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИП
58 8403
„Данъчно облагане и годишно счетоводно приключване на 2018 г. в реалния сектор и бюджетната сфера. Н
76 5856
Ежегодно обучение по ЗБУТ М2: Фактори на работна среда, ЛПС, злополуки, режими, ергономия + ДОЛЕКАРС
12 489
Електронно обучение „Управление на времето“
239 57310
Електронно обучение Академия „Лидерски умения“
261 57346
Електронно обучение „Бизнес комуникации“
272 57315
Електронно обучение „Общ регламент за защита на личните данни – GDPR“
419 56389
Електронно обучение „Управление на конфликти“
260 57316
Електронно обучение „Управление на екипи“
245 57320
Електронно обучение „Мотивация на персонала“
233 57325
Електронно обучение „Как се прави презентация?“
249 57305
Електронно обучение „Успешни продажби по телефона“
235 57331
Електронно обучение Microsoft Excel за начинаещи
222 46856
Електронно обучение „Иновации и иновационен мениджмънт“
262 57330
Академия за лидери - бизнес ръководители
693 102944
„Организационно консултиране, мениджмънт и управление на човешките ресурси”
109 18543
Счетоводство

Счетоводство

Дата: от 02-11-2018 до 20-12-2018
1601 236232
Туристически агент

Туристически агент

Дата: от 02-11-2018 до 21-12-2018
1449 236239
Офис - мениджър

Офис - мениджър

Дата: от 02-11-2018 до 20-12-2018
1560 233728
Данъчен и митнически посредник

Данъчен и митнически посредник

Дата: от 02-11-2018 до 21-12-2018
1216 205890
Мениджър

Мениджър

Дата: от 02-11-2018 до 20-12-2018
1487 236235
Сътрудник в маркетинга

Сътрудник в маркетинга

Дата: от 02-11-2018 до 21-12-2018
1493 233988
Финансист - банково дело

Финансист - банково дело

Дата: от 02-11-2018 до 21-12-2018
1404 236238
Финансист - Застрахователно дело

Финансист - Застрахователно дело

Дата: от 02-11-2018 до 21-12-2018
1031 148404
 Лицензиран курс за Готвачи за круизни кораби
1699 246064