всички новини
Електронно обучение „Мотивация на персонала“
240 57629
Електронно обучение „Как се прави презентация?“
257 57609
Електронно обучение „Успешни продажби по телефона“
241 57635
Електронно обучение „Управление на времето“
247 57614
Електронно обучение Академия „Лидерски умения“
268 57650
Електронно обучение „Бизнес комуникации“
279 57619
Електронно обучение „Общ регламент за защита на личните данни – GDPR“
427 56693
Електронно обучение „Управление на конфликти“
266 57620
Електронно обучение „Управление на екипи“
251 57624
Електронно обучение Microsoft Excel за начинаещи
239 47160
Електронно обучение „Иновации и иновационен мениджмънт“
270 57634
„Организационно консултиране, мениджмънт и управление на човешките ресурси”
116 18845
Курс за Ресторантьори

Курс за Ресторантьори

Дата: от 07-01-2019 до 08-03-2019
1512 272155