всички новини
Прилагане на Закона за ДДС през 2018 г.
39 2911
Варна: Практическо приложение на GDPR и промените в националното законодателство
102 16317
Данъчно и счетоводно третиране на трансакции с криптовалута
46 7984
Терапия на д-р Бах: Основен курс в 3 нива
7 77
5S  Sort • Set in order • Shine • Standardize • Sustain  РАЦИОНАЛИЗИРАНИ РАБОТНИ МЕСТА И УЧАСТЪЦИ
484 51827
МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ
89 17505
ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ ЗА УСПЕШНА МЕНИДЖЪРСКА КАРИЕРА
298 17369
Актуални проблеми при внасянето на осигурителни вноски през 2018 г.
129 16622
TPM - Тотална продуктивна поддръжка
1386 121539
Семинар „Свободен Шеф“
4 33
ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ

ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ

Дата: от 25-10-2018 до 26-10-2018
40 5853
Управление на конфликти
805 25472
Двудневен мастър клас на Артур Оганесян - Ефективни продажби
107 16355
Изисквания към системата за създаване и поддържане на електронни трудовите досиета
16 1061
Ежегодно обучение по ЗБУТ – управление, докуменация, контрол, КУТ/ГУТ, инструктажи, защита на лични
9 217
Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. Прилагане на законодателс
14 261
Оценка и възнаграждение на персонала
1414 61419
Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. гр. Шумен
2 162
Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. гр. Разград
2 161
Производство и доставка JUST IN TIME
616 96683
GDPR в Бургас: Практика след 25.05 и национално законодателство
15 1724
УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ.
578 45464
Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. гр. Варна
2 162
Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. гр. Бургас
3 161
Определяне на приложимото осигурително законодателство при командироване на работници в ЕС
4 130
ПЛОВДИВ - Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.
11 84
Компютърна грамотност

Компютърна грамотност

Дата: от 02-11-2018 до 20-11-2018
206 44068
Финансист - Застрахователно дело

Финансист - Застрахователно дело

Дата: от 02-11-2018 до 21-12-2018
1025 147985
Счетоводство

Счетоводство

Дата: от 02-11-2018 до 20-12-2018
1595 235813
Работилница за Презентатори!

Работилница за Презентатори!

Дата: от 02-11-2018 до 09-11-2018
6 110
Туристически агент

Туристически агент

Дата: от 02-11-2018 до 21-12-2018
1442 235820
Брокер на недвижими имоти

Брокер на недвижими имоти

Дата: от 02-11-2018 до 19-11-2018
748 115281
Офис - мениджър

Офис - мениджър

Дата: от 02-11-2018 до 20-12-2018
1551 233309
Данъчен и митнически посредник

Данъчен и митнически посредник

Дата: от 02-11-2018 до 21-12-2018
1211 205471
Мениджър

Мениджър

Дата: от 02-11-2018 до 20-12-2018
1480 235816
Кредитен консултант

Кредитен консултант

Дата: от 02-11-2018 до 12-12-2018
187 44073
Сътрудник в маркетинга

Сътрудник в маркетинга

Дата: от 02-11-2018 до 21-12-2018
1489 233569
Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. гр. София
2 160
Финансист - банково дело

Финансист - банково дело

Дата: от 02-11-2018 до 21-12-2018
1398 235819
СОФИЯ - Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018
5 85
ВЕЛИКО ТЪРНОВО - Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018
3 84
ТЪРГОВСКА И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА

ТЪРГОВСКА И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА

Дата: от 06-11-2018 до 07-11-2018
810 118458
Сключване, изменение и прекратяване на трудов договор. Защита на лични данни в трудовите правоотноше
6 76
GDPR в Благоевград: Практика след 25.05 и национално законодателство
16 1713
СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ
777 117842
ЕФЕКТИВНИЯТ ЕКИП

ЕФЕКТИВНИЯТ ЕКИП

Дата: от 12-11-2018 до 13-11-2018
12 1003
ROOT CAUSE ANALYSIS

ROOT CAUSE ANALYSIS

Дата: 12-11-2018
664 88678
 Лицензиран курс за Готвачи за круизни кораби
1695 245653
LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

Дата: от 13-11-2018 до 15-11-2018
605 71262
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ.Авторското право върху произведения на архитектурата
115 19248
АСЕРТИВНО ПОВЕДЕНИЕ В РАБОТНА СРЕДА
1 27
Емоционална интелигентност и управление на отношенията в работна среда чрез личния пример на ръковод
1 27
Специализиращо обучение - Медиация при трудови спорове
591 46272
Маркетинг и бранд мениджмънт

Маркетинг и бранд мениджмънт

Дата: от 17-11-2018 до 18-11-2018
9 146
Практически въпроси и казуси по ЗДДС и ППЗДДС. Проблеми в социалното осигу
6 124
Човешки ресурси

Човешки ресурси

Дата: от 20-11-2018 до 18-12-2018
1571 212522
ADR – превоз на опасни товари
8 339
ТРЗ и личен състав

ТРЗ и личен състав

Дата: от 20-11-2018 до 04-12-2018
1373 177730
Специализиращо обучение
510 31677
Прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие. Дисциплинарните наказания на практика и к
4 130
Актуални въпроси по ДДС и очаквани промени за 2019 г.
5 130
Сертифициращо обучение за медиатори
499 44795
Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. гр. Стара Загора
2 161
Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. гр. Русе
4 162
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОДАЖБЕНИТЕ УМЕНИЯ. Ефективни техники и ключови умения за продажби.
496 40755
Изисквания към системата за създаване и поддържане на електронни трудовите досиета
16 990
Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. гр. Пловдив
2 160
Актуални проблеми при внасянето на осигурителни вноски през 2018 г. Очаквани промени през 2019 г.  П
8 130
Практически насоки по GDPR. GDPR и Омекс® 2000
3 11
Управление на човешките ресурси

Управление на човешките ресурси

Дата: от 04-12-2018 до 18-12-2018
705 132005
ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ
47 7984
ЕФЕКТИВНИ ТЕЛЕФОННИ КОМУНИКАЦИИ И ПРОДАЖБИ
680 122696
Изисквания към системата за създаване и поддържане на електронни трудовите досиета
17 991
Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г. Очаквани промени в ЗКПО през 2019 г.
5 27
Работа в екип. Информираност на екипа
215 24871
УПРАВЛЕНИЕ И МОТИВИРАНЕ НА ЕКИПА. 8 СТЪПКОВ МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ
1632 113413
Курсове за камериери

Курсове за камериери

Дата: от 07-01-2019 до 31-01-2019
1314 227885
Курс за Ресторантьори

Курс за Ресторантьори

Дата: от 07-01-2019 до 08-03-2019
1501 271440
МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИП
46 7984
„Данъчно облагане и годишно счетоводно приключване на 2018 г. в реалния сектор и бюджетната сфера. Н
55 5437
Ежегодно обучение по ЗБУТ М2: Фактори на работна среда, ЛПС, злополуки, режими, ергономия + ДОЛЕКАРС
5 76
Есенен прием в Международна компютърна академия IT STEP
1362 242985
Обучение по Мрежови технологии и кибер сигурност
1032 204936
Електронно обучение „Успешни продажби по телефона“
226 56921
Електронно обучение „Управление на времето“
231 56900
Електронно обучение Академия „Лидерски умения“
249 56936
Електронно обучение „Бизнес комуникации“
267 56905
Електронно обучение „Общ регламент за защита на личните данни – GDPR“
413 55979
Електронно обучение „Управление на конфликти“
250 56906
Електронно обучение „Управление на екипи“
237 56910
Електронно обучение „Мотивация на персонала“
227 56915
Електронно обучение „Как се прави презентация?“
243 56895
Електронно обучение Microsoft Excel за начинаещи
206 46446
Електронно обучение „Иновации и иновационен мениджмънт“
255 56920
ТРЗ за начинаещи

ТРЗ за начинаещи

Дата: от 13-09-2018 до 25-10-2018
114 17272
Обучението по Труд и работна заплата за начинаещи
30 3901
Счетоводство и счетоводен софтуер за начинаещи
33 3901
Цялостно обучение “Визуално програмиране за деца”
26 1353
Курс по РИСУВАНЕ за изграждане на Портфолио за Кандидатстване
1045 153095
Английски език за целите на правото

Английски език за целите на правото

Дата: от 01-10-2018 до 12-11-2018
1538 247457
Английски език

Английски език

Дата: от 01-10-2018 до 12-11-2018
1453 236154
Бюджетно счетоводство

Бюджетно счетоводство

Дата: от 01-10-2018 до 20-11-2018
529 94839
Курс по РИСУВАНЕ за Кандидатстване

Курс по РИСУВАНЕ за Кандидатстване

Дата: от 01-10-2018 до 31-10-2018
689 136829
Италиански език

Италиански език

Дата: от 02-10-2018 до 13-11-2018
958 178809
Английски език за целите на маркетинга
212 46212
Курс “Първи стъпки в програмирането” за деца
20 1353
Испански език

Испански език

Дата: от 03-10-2018 до 14-11-2018
837 149991
Английски език за целите на финансите
207 46193
Академия за лидери - бизнес ръководители
688 102530
Сертифициращо обучение за медиатори
37 2581
Английски език за целите на медицината
201 46190
„Организационно консултиране, мениджмънт и управление на човешките ресурси”
102 18130
Гръцки език

Гръцки език

Дата: от 06-10-2018 до 24-11-2018
927 149999
Български език за чужденци

Български език за чужденци

Дата: от 07-10-2018 до 25-11-2018
1327 244874
Френски език

Френски език

Дата: от 07-10-2018 до 25-11-2018
733 149993
Курсове за Готвачи от 08 октомври 2018г

Курсове за Готвачи от 08 октомври 2018г

Дата: от 08-10-2018 до 16-11-2018
1744 265865
Курс за Бармани от 08 октомври 2018г

Курс за Бармани от 08 октомври 2018г

Дата: от 08-10-2018 до 31-10-2018
1609 269129
APICS Certified in Production and Inventory Management (CPIM) Part 1
19 672