Данъчно и счетоводно третиране на трансакции с криптовалута
46 7985
Прилагане на Закона за ДДС през 2018 г.

Прилагане на Закона за ДДС през 2018 г.

Дата: 19-10-2018
Цена: 204.00 лв.
39 2912
Варна: Практическо приложение на GDPR и промените в националното законодателство
102 16317
Терапия на д-р Бах: Основен курс в 3 нива

Терапия на д-р Бах: Основен курс в 3 нива

Дата: от 20-10-2018 до 16-12-2018
Цена: 420.00 лв.
7 78
5S  Sort • Set in order • Shine • Standardize • Sustain  РАЦИОНАЛИЗИРАНИ РАБОТНИ МЕСТА И УЧАСТЪЦИ
484 51828
МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ

Дата: от 22-10-2018 до 30-11-2018
Цена: 1,056.00 лв.
89 17506
ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ ЗА УСПЕШНА МЕНИДЖЪРСКА КАРИЕРА
298 17370
Актуални проблеми при внасянето на осигурителни вноски през 2018 г.
129 16623
TPM - Тотална продуктивна поддръжка

TPM - Тотална продуктивна поддръжка

Дата: 23-10-2018
Цена: 252.00 лв.
1386 121540
Семинар „Свободен Шеф“

Семинар „Свободен Шеф“

Дата: 25-10-2018
Цена: 348.00 лв.
4 34
ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ

ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ

Дата: от 25-10-2018 до 26-10-2018
Цена: 540.00 лв.
40 5854
Управление на конфликти

Управление на конфликти

Дата: 26-10-2018
Цена: 20.00 лв.
805 25472
Двудневен мастър клас на Артур Оганесян - Ефективни продажби
107 16356
Изисквания към системата за създаване и поддържане на електронни трудовите досиета
16 1062
Ежегодно обучение по ЗБУТ – управление, докуменация, контрол, КУТ/ГУТ, инструктажи, защита на лични
9 218
Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. Прилагане на законодателс
14 261
Оценка и възнаграждение на персонала

Оценка и възнаграждение на персонала

Дата: 27-10-2018
Цена: 432.00 лв.
1414 61420
Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. гр. Шумен
2 162
Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. гр. Разград
2 162
Производство и доставка JUST IN TIME

Производство и доставка JUST IN TIME

Дата: 30-10-2018
Цена: 252.00 лв.
616 96684
GDPR в Бургас: Практика след 25.05 и национално законодателство
15 1725
УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ.
578 45465
Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. гр. Варна
2 162
Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. гр. Бургас
3 162
Определяне на приложимото осигурително законодателство при командироване на работници в ЕС
4 131
ПЛОВДИВ - Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.
11 85
СОФИЯ - Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018
5 86
Компютърна грамотност

Компютърна грамотност

Дата: от 02-11-2018 до 20-11-2018
Цена: 0.00 лв.
206 44069
Финансист - Застрахователно дело

Финансист - Застрахователно дело

Дата: от 02-11-2018 до 21-12-2018
Цена: 0.00 лв.
1025 147986
Счетоводство

Счетоводство

Дата: от 02-11-2018 до 20-12-2018
Цена: 0.00 лв.
1595 235814
Работилница за Презентатори!

Работилница за Презентатори!

Дата: от 02-11-2018 до 09-11-2018
Цена: 150.00 лв.
6 111
Туристически агент

Туристически агент

Дата: от 02-11-2018 до 21-12-2018
Цена: 0.00 лв.
1442 235821
Брокер на недвижими имоти

Брокер на недвижими имоти

Дата: от 02-11-2018 до 19-11-2018
Цена: 0.00 лв.
748 115282
Офис - мениджър

Офис - мениджър

Дата: от 02-11-2018 до 20-12-2018
Цена: 0.00 лв.
1551 233310
Данъчен и митнически посредник

Данъчен и митнически посредник

Дата: от 02-11-2018 до 21-12-2018
Цена: 0.00 лв.
1211 205472
Мениджър

Мениджър

Дата: от 02-11-2018 до 20-12-2018
Цена: 0.00 лв.
1480 235817
Кредитен консултант

Кредитен консултант

Дата: от 02-11-2018 до 12-12-2018
Цена: 0.00 лв.
187 44074
Сътрудник в маркетинга

Сътрудник в маркетинга

Дата: от 02-11-2018 до 21-12-2018
Цена: 0.00 лв.
1489 233570
Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. гр. София
2 161
Финансист - банково дело

Финансист - банково дело

Дата: от 02-11-2018 до 21-12-2018
Цена: 0.00 лв.
1398 235820
ВЕЛИКО ТЪРНОВО - Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018
3 85
ТЪРГОВСКА И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА

ТЪРГОВСКА И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА

Дата: от 06-11-2018 до 07-11-2018
Цена: 672.00 лв.
810 118459
Сключване, изменение и прекратяване на трудов договор. Защита на лични данни в трудовите правоотноше
6 77
GDPR в Благоевград: Практика след 25.05 и национално законодателство
16 1714
СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Дата: 09-11-2018
Цена: 432.00 лв.
777 117843
ЕФЕКТИВНИЯТ ЕКИП

ЕФЕКТИВНИЯТ ЕКИП

Дата: от 12-11-2018 до 13-11-2018
Цена: 408.00 лв.
12 1004
ROOT CAUSE ANALYSIS

ROOT CAUSE ANALYSIS

Дата: 12-11-2018
Цена: 210.00 лв.
664 88679
 Лицензиран курс за Готвачи за круизни кораби

Лицензиран курс за Готвачи за круизни кораби

Дата: от 12-11-2018 до 21-12-2018
Цена: 420.00 лв.
1695 245653
LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

Дата: от 13-11-2018 до 15-11-2018
Цена: 672.00 лв.
605 71263
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ.Авторското право върху произведения на архитектурата
115 19249
АСЕРТИВНО ПОВЕДЕНИЕ В РАБОТНА СРЕДА

АСЕРТИВНО ПОВЕДЕНИЕ В РАБОТНА СРЕДА

Дата: 15-11-2018
Цена: 75.00 лв.
1 28
Емоционална интелигентност и управление на отношенията в работна среда чрез личния пример на ръковод
1 28
Специализиращо обучение - Медиация при трудови спорове
591 46272
Маркетинг и бранд мениджмънт

Маркетинг и бранд мениджмънт

Дата: от 17-11-2018 до 18-11-2018
Цена: 400.00 лв.
9 147
Практически въпроси и казуси по ЗДДС и ППЗДДС. Проблеми в социалното осигу
6 125
ADR – превоз на опасни товари

ADR – превоз на опасни товари

Дата: 20-11-2018
Цена: 148.00 лв.
8 340
ТРЗ и личен състав

ТРЗ и личен състав

Дата: от 20-11-2018 до 04-12-2018
Цена: 0.00 лв.
1373 177731
Човешки ресурси

Човешки ресурси

Дата: от 20-11-2018 до 18-12-2018
Цена: 0.00 лв.
1571 212523
Специализиращо обучение

Специализиращо обучение "Семейна медиация"

Дата: от 23-11-2018 до 25-11-2018
Цена: 320.00 лв.
510 31677
Прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие. Дисциплинарните наказания на практика и к
4 131
Актуални въпроси по ДДС и очаквани промени за 2019 г.
5 131
Сертифициращо обучение за медиатори

Сертифициращо обучение за медиатори

Дата: от 28-11-2018 до 14-12-2018
Цена: 620.00 лв.
499 44795
Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. гр. Стара Загора
2 162
Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. гр. Русе
4 162
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОДАЖБЕНИТЕ УМЕНИЯ. Ефективни техники и ключови умения за продажби.
496 40756
Изисквания към системата за създаване и поддържане на електронни трудовите досиета
16 990
Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. гр. Пловдив
2 161
Актуални проблеми при внасянето на осигурителни вноски през 2018 г. Очаквани промени през 2019 г.  П
8 131
Практически насоки по GDPR. GDPR и Омекс® 2000
3 12
Управление на човешките ресурси

Управление на човешките ресурси

Дата: от 04-12-2018 до 18-12-2018
Цена: 0.00 лв.
705 132006
ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ

Дата: от 05-12-2018 до 06-12-2018
Цена: 432.00 лв.
47 7985
ЕФЕКТИВНИ ТЕЛЕФОННИ КОМУНИКАЦИИ И ПРОДАЖБИ
680 122697
Изисквания към системата за създаване и поддържане на електронни трудовите досиета
17 992
Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г. Очаквани промени в ЗКПО през 2019 г.
5 28
Работа в екип. Информираност на екипа

Работа в екип. Информираност на екипа

Дата: 13-12-2018
Цена: 222.00 лв.
215 24872
УПРАВЛЕНИЕ И МОТИВИРАНЕ НА ЕКИПА. 8 СТЪПКОВ МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ
1632 113414
Курсове за камериери

Курсове за камериери

Дата: от 07-01-2019 до 31-01-2019
Цена: 250.00 лв.
1314 227885
Курс за Ресторантьори

Курс за Ресторантьори

Дата: от 07-01-2019 до 08-03-2019
Цена: 650.00 лв.
1501 271440
МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИП

МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИП

Дата: от 21-01-2019 до 22-01-2019
Цена: 408.00 лв.
46 7985
„Данъчно облагане и годишно счетоводно приключване на 2018 г. в реалния сектор и бюджетната сфера. Н
55 5438
Ежегодно обучение по ЗБУТ М2: Фактори на работна среда, ЛПС, злополуки, режими, ергономия + ДОЛЕКАРС
5 77
Есенен прием в Международна компютърна академия IT STEP

Есенен прием в Международна компютърна академия IT STEP

Дата: от 01-11-2017 до 31-10-2018
Цена: 0.00 лв.
1362 242986
Обучение по Мрежови технологии и кибер сигурност

Обучение по Мрежови технологии и кибер сигурност

Дата: от 01-11-2017 до 27-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1032 204937
Електронно обучение „Как се прави презентация?“

Електронно обучение „Как се прави презентация?“

Дата: от 16-03-2018 до 31-05-2019
Цена: 360.00 лв.
243 56896
Електронно обучение „Успешни продажби по телефона“

Електронно обучение „Успешни продажби по телефона“

Дата: от 16-03-2018 до 31-05-2019
Цена: 280.00 лв.
226 56922
Електронно обучение „Управление на времето“

Електронно обучение „Управление на времето“

Дата: от 16-03-2018 до 31-05-2019
Цена: 360.00 лв.
231 56901
Електронно обучение Академия „Лидерски умения“

Електронно обучение Академия „Лидерски умения“

Дата: от 16-03-2018 до 31-05-2019
Цена: 450.00 лв.
249 56937
Електронно обучение „Бизнес комуникации“

Електронно обучение „Бизнес комуникации“

Дата: от 16-03-2018 до 31-05-2019
Цена: 360.00 лв.
267 56906
Електронно обучение „Общ регламент за защита на личните данни – GDPR“
413 55980
Електронно обучение „Управление на конфликти“

Електронно обучение „Управление на конфликти“

Дата: от 16-03-2018 до 25-05-2019
Цена: 360.00 лв.
250 56907
Електронно обучение „Управление на екипи“

Електронно обучение „Управление на екипи“

Дата: от 16-03-2018 до 31-05-2019
Цена: 360.00 лв.
237 56911
Електронно обучение „Мотивация на персонала“

Електронно обучение „Мотивация на персонала“

Дата: от 16-03-2018 до 31-05-2019
Цена: 360.00 лв.
227 56916
Електронно обучение Microsoft Excel за начинаещи

Електронно обучение Microsoft Excel за начинаещи

Дата: от 16-04-2018 до 31-05-2019
Цена: 200.00 лв.
206 46447
Електронно обучение „Иновации и иновационен мениджмънт“
255 56921
ТРЗ за начинаещи

ТРЗ за начинаещи

Дата: от 13-09-2018 до 25-10-2018
Цена: 390.00 лв.
114 17273
Обучението по Труд и работна заплата за начинаещи

Обучението по Труд и работна заплата за начинаещи

Дата: от 18-09-2018 до 25-10-2018
Цена: 390.00 лв.
30 3902
Счетоводство и счетоводен софтуер за начинаещи

Счетоводство и счетоводен софтуер за начинаещи

Дата: от 18-09-2018 до 30-10-2018
Цена: 390.00 лв.
33 3902
Цялостно обучение “Визуално програмиране за деца”

Цялостно обучение “Визуално програмиране за деца”

Дата: от 29-09-2018 до 29-11-2018
Цена: 995.00 лв.
26 1354
Курс по РИСУВАНЕ за изграждане на Портфолио за Кандидатстване
1045 153096
Английски език за целите на правото

Английски език за целите на правото

Дата: от 01-10-2018 до 12-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1538 247458
Английски език

Английски език

Дата: от 01-10-2018 до 12-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1453 236155
Бюджетно счетоводство

Бюджетно счетоводство

Дата: от 01-10-2018 до 20-11-2018
Цена: 0.00 лв.
529 94840
Курс по РИСУВАНЕ за Кандидатстване

Курс по РИСУВАНЕ за Кандидатстване

Дата: от 01-10-2018 до 31-10-2018
Цена: 0.00 лв.
689 136830
Италиански език

Италиански език

Дата: от 02-10-2018 до 13-11-2018
Цена: 0.00 лв.
958 178810
Английски език за целите на маркетинга

Английски език за целите на маркетинга

Дата: от 02-10-2018 до 13-11-2018
Цена: 0.00 лв.
212 46213
Курс “Първи стъпки в програмирането” за деца

Курс “Първи стъпки в програмирането” за деца

Дата: от 02-10-2018 до 29-11-2018
Цена: 153.00 лв.
20 1354
Испански език

Испански език

Дата: от 03-10-2018 до 14-11-2018
Цена: 0.00 лв.
837 149992
Английски език за целите на финансите

Английски език за целите на финансите

Дата: от 03-10-2018 до 14-11-2018
Цена: 0.00 лв.
207 46194
Академия за лидери - бизнес ръководители

Академия за лидери - бизнес ръководители

Дата: от 03-10-2018 до 06-02-2019
Цена: 380.00 лв.
688 102531
Сертифициращо обучение за медиатори

Сертифициращо обучение за медиатори

Дата: от 05-10-2018 до 28-10-2018
Цена: 629.00 лв.
37 2582
Английски език за целите на медицината

Английски език за целите на медицината

Дата: от 06-10-2018 до 24-11-2018
Цена: 0.00 лв.
201 46191
„Организационно консултиране, мениджмънт и управление на човешките ресурси”
102 18131
Гръцки език

Гръцки език

Дата: от 06-10-2018 до 24-11-2018
Цена: 0.00 лв.
927 150000
Френски език

Френски език

Дата: от 07-10-2018 до 25-11-2018
Цена: 0.00 лв.
733 149994
Български език за чужденци

Български език за чужденци

Дата: от 07-10-2018 до 25-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1327 244875
Курсове за Готвачи от 08 октомври 2018г

Курсове за Готвачи от 08 октомври 2018г

Дата: от 08-10-2018 до 16-11-2018
Цена: 420.00 лв.
1744 265865
Курс за Бармани от 08 октомври 2018г

Курс за Бармани от 08 октомври 2018г

Дата: от 08-10-2018 до 31-10-2018
Цена: 280.00 лв.
1609 269129
APICS Certified in Production and Inventory Management (CPIM) Part 1

APICS Certified in Production and Inventory Management (CPIM) Part 1

Дата: от 17-10-2018 до 20-10-2018
Цена: 2,540.00 лв.
19 673