Академия за Лидери
УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ.
380.00 лв. с ДДС
до 27-10-2018

УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ.


30-10-2018 до 30-10-2018 09.00-18.00
Изтегли боршура

0 888 013 888, 0882 081 166
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Владислав Цветанов, Ph.D

Умения за водене на преговори. Психология, тактики и стратегии.

Представяне на тренинга:

Голяма част от фирмите не правят разлика между класически продажби и преговори и използват едни и същи техники и стратегии за тези два различни типа продажби. Преговорите имат за основна цел разкриване на високата стойност от бъдещите взаомоотношения между преговарящите страни, за разлика от традиционните продажби, където основната цел е създаване на доверие и от импулсивните продажби, където целта е създаване на импулс за покупка.  При преговорите е от ключово значение да се фокусираме върху взаимния интерес, a не върху първоначалните позиции.  Семинарът предоставя възможност на участниците да тренират в защитена среда над 20 тактики и стратегии, да заимстват от опита на другите участници и водещия, да получат обратна връзка за своите похвати и стратегии.


По време на тренинга ще бъдат разгледани: психологията на комуникацията между преговарящите, техники как да накараме другата страна да ни слуша, как да спечелим уважението й, как да настроим посланието към различни типове преговарящи за постигане на максимален ефект, най-често срещаните мотиви на другата страна, качествата на успешния преговарящ.


Чрез практикуване на 20 техники и стратегии за водене на преговори в защитена среда ще усъвършенстваме Вашите умения да постигате още по-високи резултати в преговорите, да създавате на положително първо впечатление, да оказвате решаващо въздействие върху другата страна. В ролевите игри – реални примери от практиката на тренера – ще развиете самочувствие за правилните стратегии и действия по време на продажба, ще получите допълнително познание за Вашите силни страни в преговорите, за естественото влияние, което оказвате върху клиентите.

Тренингът ще Ви помогне да  постигате повече в бъдещите си преговори, да печелите уважение заради професионализма си, и от партньори, и от колеги.


Към формата за записване за семинара...

Програма на семинара:

09.00 – 09.15 ч. - Регистрация на участниците

09.15 - 11.00 ч. - Тема 1. ВЪЗДЕЙСТВАЩА КОМУНИКАЦИЯ:

 • Елементи и етапи на комуникационния процес
 • Силата на невербалната комуникация
 • Първото впечатление и действителността
 • Съзнание и подсъзнание, емоции и разум при преговорите
 • Упражнение за създаване на положително първо впечатление
 • Защо не слушаме
 • Как да слушаме повече
 • 3 техники за аргументация
 • 5 типа клиенти според начина на възприемане на информация
 • 3 типа клиенти според комуникационния им стил
 • Тест. Какъв е моят комуникационен стил

11.00 – 11.20 ч. - Кафе пауза

11.20 – 12.30 ч. – Тема 2. ПЕТТЕ ЕТАПА НА ПРЕГОВОРИТЕ

 • Етап 1. Подготовка за преговорите
 • Събиране на информация в пет направления
 • Минимум два варианта за първото впечатление
 • Гласово репетиране на второто впечатление
 • Писмен сценарий на опознавателния разговор
 • Модел за поведение при покупка
 • Процес на вземане решение за покупка
 • Етап 2. Създаване на положително отношение към нас
 • 3 универсални закона при преговорите
 • Етап 3. Проучване на потребностите
 • Кога да стартираме преговорите
 • Как да стартираме11-те най-често допускани грешки

12.30 – 13.30 ч. - Обяд

13.30 – 15.30 ч. – Тема 3. СТРАТЕГИИ ЗА ПРЕГОВОРИ

 • Етап 4. Демонстриране на способности да удовлетворим потребностите
 • Стратегии за началото на преговорите
 • Най-важната от всички стратегии при преговори
 • Мотивите на другата страна
 • Ролева игра 1 с анализ, 30 минути

15.30 – 15.50 ч. - Кафе пауза

15.50 – 17.30 ч. – Тема 4. СТРАТЕГИИ ЗА ПРЕГОВОРИ (продължение)

 • Етап 5. Договаряне на съгласие за съвместна дейност
 • Стратегии за финалната част на преговорите
 • Най-силната стратегия за постигане на максимума при преговори
 • Ролева игра 2 с анализ, 30 минути
 • Убеждения на успешния преговарящ
 • Качества на успешния преговарящ

17.30 – 17.45 ч. - ЗАКРИВАНЕ НА СЕМИНАРА И ВРЪЧВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИТЕ

 

Записвам се за семинара...

 

За допълнителна информация:

biznes@konsultacii.eu

тел.: +359 888 013 888; 882 081 166

Академия за Лидери

 

Академия за Лидери

помага на личности и фирми да постигат по-високи резултати:

консултации - менторство - семинари

 

Адрес: София бул."Будапеща", 92
comments powered by Disqus