Алфа Куолити България
Производство и доставка JUST IN TIME
252.00 лв. с ДДС
до 26-10-2018

Производство и доставка JUST IN TIME


30-10-2018 до 30-10-2018 09:00 - 17:00

028687531
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: инж. Бистра Димитрова

Да представи в систематизиран вид основните етапи при създаването на поток, непрекъснат производствен поток и преминаването към система за управление на материалните потоци от теглещ тип и производствена стратегия: точно навреме – (JIT)

ТЕМАТИКА

 • Предпоставки за създаване на поток
 • Разкриване на целия поток на стойността за всяко изделие
 • Основни цели при картографиране на сегашното състояние, оценка на процесите с цел създаване на бъдеще състояние
 • Определяне на капацитети на отделните работни места
 • Определяне на тесните и широките работни места
 • Постигане на базово ниво на годност на всички операции
 • Подреждане на потока в последователност, гарантираща по-голяма пропускателност в края на потока
 • Балансиране на потока на продукта през завода с пазарното търсене
 • Достигане на базово ниво на стабилност в една линия – индикатори на нестабилност
 • Подходи при създаване на стабилност
 • Установяване и премахване на големи загуби – използвани инструменти
 • Намаляване на променливостта чрез нейното изолиране
 • Целият материал в синьо трябва да бъде само загатнат
 • Изравняване на работното натоварване за създаване на основа за поток и стандартизация
 • Едноелементен поток – непрекъснат поток
 • Създаване на поток от свързани процеси – стратегии и ефективни инструменти
 • Критерии за постигане на поток
 • Поток с изтегляне (Pull Flow)
 • Основни елементи на изтеглянето
 • Изтегляне при производство по поръчка
 • Изтегляне между отделните операции
 • Поток, изтегляне и отстраняване на загубите
 • Предпоставки за добре работещ поток с изтегляне
 • Производствена стратегия: точно навреме – (JIT)
 • Възникване на системата
 • Принцип на тегленето
 • Принцип на организационната магистрала
 • Принцип на непрекъснатите подобрения
 • Усъвършенстване на транспортирането и манипулирането на материалите – групиране на материалите, създаване на единица складова наличност и формиране на определени зависимости
 • Анализ на мобилността
 • Анализ на празното преместване
 • Обратно планиране (IP)
 • Заключителна част                                                    Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org или http://alphaquality.org/JIT-training
Адрес: София София, кв. Лозенец, бул."Никола Вапцаров" №27, ет.1
comments powered by Disqus