Алфа Куолити България
ROOT CAUSE ANALYSIS
210.00 лв. с ДДС
до 09-11-2018

ROOT CAUSE ANALYSIS


12-11-2018 до 12-11-2018 09:00 - 17:00

028687531
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: инж. Камен Кънев

Обучението представя инструментариум от методи за решаване на проблеми, които се опитват да идентифицират коренните причини за тях. Включени са 8D методология, Аполо анализ, 5 Защо?, PDCA/ FTA, Ишикава диаграма -  "причинно-следствени диаграми", с които ще можем да  разрешим не един сложен проблем, възникнал в ежедневната ни работа, както и за:

 анализ на инциденти и рисковите фактори на работното място;
 анализ на несъответствия, свързани с качеството в индустриалното производство;
 анализ на несъответствията при бизнес процеси;
✔ разработката на различни видове анализи на отказите и ефектите от тях;
✔ анализ на системи за управление.

Обучението е подходящо за:

  • ръководители на организации;
  • представители на ръководството;
  • одитори „от втора страна“;
  • мениджъри и вътрешни одитори на стандартизирани системи за управление;
  • консултанти и специалисти по стандартизирани системи за управление;
  • всеки, които има желание да научи повече за стандартите и да ги прилага на практика                                                    ✔ Повече детайли за обучнието може да откриете тук: http://alphaquality.org/root-cause-analysis-training
Адрес: София СОФИЯ, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1
comments powered by Disqus