Алфа Куолити България
5S  Sort • Set in order • Shine • Standardize • Sustain  РАЦИОНАЛИЗИРАНИ РАБОТНИ МЕСТА И УЧАСТЪЦИ
252.00 лв. с ДДС
до 18-10-2018

5S Sort • Set in order • Shine • Standardize • Sustain РАЦИОНАЛИЗИРАНИ РАБОТНИ МЕСТА И УЧАСТЪЦИ


22-10-2018 до 22-10-2018 09:00 - 17:00

028687531
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: инж. Бончо Антонов

УЧЕБНА ЦЕЛ

Да представи системата 5П, включваща пет стъпки – Подбери, Подреди, Почисти, Покажи и Поддържай. Да обясни последователността от действия по прилагане на 5П стъпките, които най-общо включват преглед на нещата на работното място, като се отстранява всичко 

 

ТЕМАТИКА

• Рационализирани работни места и участъци (5 П) – 5 стъпки на процеса

• Внедряване на 5П методологията – ангажиране на хората, обучение, планиране, формиране на екип, прилагане на 5П системата

• Одит на 5П – 5П оценъчни карти


Адрес: София кв. Лозенец, бул."Никола Вапцаров" №27, ет.1
comments powered by Disqus