Алфа Куолити България
ТЪРГОВСКА И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА
672.00 лв. с ДДС
до 02-11-2018

ТЪРГОВСКА И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА


06-11-2018 до 07-11-2018 09:00 - 17:00

028687531
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: доц. Анастас Кехайов

АУДИТОРИЯ
Търговски мениджъри. Мениджъри логистика. Байери и друг персонал по закупуване, поръчване и възлагане. Мениджъри на транспортни, складови и други логистични центрове. Проектанти и мениджъри на търговски и логистични обекти

 

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО
Да представи принципите и добрите практики за управление на логистични процеси при търговия с материални продукти, за рационализиране и оптимизиране на стоковите потоци между доставчиците и логистичните и търговски обекти и вътре в самите обекти 

ТЕМАТИКА

  • Теоретични основи на Търговската логистика
  • Що е Логистика и що е Търговска логистика
  • Перспективно и текущо планиране на запасите
  • Стратегии за оперативно управление на запасите
  • Вътрешна логистика на търговската единица
  • Складове и складово стопанство
  • Транспортиране и маршрутизиране на превозите
  • Подбор, оценка и взаимодействия с доставчици
  • Сътрудничество с и развитие на доставчиците
  • Документиране на системата за управление

Вижте повече за семинара на http://www.alphaquality.org/business-efficiency-trainings/logistics/Turgovska-logistika.html

Адрес: София кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1
comments powered by Disqus