Алфа Куолити България
СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ
432.00 лв. с ДДС
до 06-11-2018

СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ


09-11-2018 до 09-11-2018 09:30 - 17:00

028687531
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Петър Петров

Oбучението „Счетоводство и финанси за мениджъри“ е цялостна двудневна програма, насочена към ясно и разбираемо усвояване на бизнес материята, свързана със счетоводството и финансите.

Тази програма ще помогне на мениджърите да:

  • подобрят управленската си ефективност и стойност в организационната и функционална структура на организацията;
  • подобрят своите умения за вземане на решения чрез прилагане на финансова проницателност и философия на мислене;
  • разбират финансовите отчети, да задават правилните въпроси, както и уверено да комуникират със счетоводители и финансисти в тяхната организация и извън нея;
  • увеличат финансовото си разбиране върху доходността, бизнес риска, възвращаемостта и ликвидността;

АУДИТОРИЯ

Сред участниците в програмата „Счетоводство и финанси за мениджъри“ могат да бъдат най-разнообразни групи от корпоративни клиенти и частни лица. Програмата е подходяща за:

  • мениджъри, които желаят да актуализират знанията си за основни финансови и счетоводни функции;
  • хора с интереси към творчески и научни дейности;
  • специалисти и студенти с недостатъчно опит в сферата на счетоводните и финансови понятия.

Участниците в програмата „Счетоводство и финанси за мениджъри“ ще получат практически познания за това как да използват финансовите данни за извличане на коректна информация, която да:

  • подпомогне процеса вземане на управленски решения;
  • подобри вътрешнофирмената финансова комуникация;
  • повиши ефективността и възвращаемостта в бизнеса.

Повече за обучението и как да се запишете вижте ТУК


Адрес: София кв. Лозенец, бул."Н. Вапцаров" №27
comments powered by Disqus