Образователен Бизнес Център Хермес
Брокер на недвижими имоти
0.00 лв. с ДДС
до 02-11-2018

Брокер на недвижими имоти


02-11-2018 до 19-11-2018 18.30

02/983 21 13; 0886 984620, 0885 755867
Моля, споменете Seminari365.com!

Хорариум: 24 учебни часа.

Занятия: присъствени или онлайн чрез виртуална класна стая с преподавател.

 

Курса е с практическа насоченост и е организиран в четири модула:

 

Модул 1 - Юридическа и нормативна уредба /ЗУТ, договори за наем, покупко – продажба, посредничество, нотариални актове и т.н./

 

Модул 2 - Оценка на имоти. Видове оценки. Методи. Видове строителство.

 

Модул 3 - Кредитиране при покупко – продажба на имот. Възможности  за  кредитиране - физически лица, юридически лица . Необходими документи. Изисквания. Етапи на процеса на кредитиране.

 

Модул 4 - Работа с клиенти – ролеви игри, упражнения.

 

Обучението приключва с полагане на тест и издаване на сертификат.

 

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по - високо образование.

 

Учебната програма е разработена от експерти на Център за професионално обучение към Образователен бизнес център "Хермес" и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

 

Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления.

 

Малки групи,  Модерна учебна база

Адрес: София кв. Гео Милев, ул./бул. Шипченски проход № 63, ет 12, София.
comments powered by Disqus