Образователен Бизнес Център Хермес
Гръцки език
0.00 лв. с ДДС
до 06-10-2018

Гръцки език


06-10-2018 до 24-11-2018 10:00 - 15:00

02/983 21 13; 0886 984620, 0885 755867
Моля, споменете Seminari365.com!

Занятия: онлайн, по график чрез виртуална класна стая с преподавател.
Група до 10 обучаеми
Хорариум: 50 уч.часа
Система на преподаване: „Новогръцки за начинаещи“, автор Стойна Пороманска, издателство „Ровита“


Учебникът включва 30 урока. Всеки от тях съдържа текст за илюстриране на преподаваната граматическа категория, диалог за усвояване на лексиката и граматическите парадигми и упражнения. Функционалният подход позволява да се поднесат най-необходимите теми в общуването с носители на новогръцкия език чрез автентични текстове, съдържащи най – често срещаните в практиката граматически явления. Граматическите категории са минимално теоретизирани и обяснени на български. Към всеки урок е приложен речник с превод.

 

Обученито приключва с полагане на тест и издаване на сертификат за придобити компетенции

Адрес: София кв. Гео Милев, ул./бул. Шипченски проход № 63, ет 12, София.
comments powered by Disqus