Образователен Бизнес Център Хермес
Италиански език
0.00 лв. с ДДС
до 02-10-2018

Италиански език


02-10-2018 до 13-11-2018 18:30 - 21:30

02/983 21 13; 0886 984620, 0885 755867
Моля, споменете Seminari365.com!

Занятия: онлайн, по график чрез виртуална класна стая с преподавател.
Група до 10 обучаеми
Хорариум: 50 уч.часа

Система на преподаване: Prodjetto italiano

 

Материалът отговаря на праговото равнище за изучаване на италиански език на Съвета на Европа.Курсът е предназначен за българи, изучаващи италиански и е съобразен с типологичните особености на родния и на италианския език, като материалът е поднесен последователно и степенуван по трудност.Предварително експериментирана системата е доказала своите качества, а именно, придобиване на умения за общуване в устна и писмена форма.

 

Обучението приключва с полагане на тест и издаване на сертификат за придобити компетенции.

Адрес: София бул."Шипченски проход" № 63, Индустриална сграда Електроника
comments powered by Disqus