Образователен Бизнес Център Хермес
Финансист - Застрахователно дело
0.00 лв. с ДДС
до 02-11-2018

Финансист - Застрахователно дело


02-11-2018 до 21-12-2018 18.30 - 21.30

02/983 21 13; 0886 984620, 0885 755867
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления. Малки групи Модерна учебна база

Профедионално обучение по част от професията

специалност "Застрахователно и осигурително дело"

 

Хорариум: 100  учебни часа

Занятия: присъствени или онлайн чрез виртуална класна стая с преподавател.

 

Обучението е организирано в два  модула:

  • Застрахователно дело - застрахователно - правни норми, застрахователни продукти, авализ и състояние на застрахователния пазар
  • Осигурително дело

       Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на квалификационен документ /удостоверение/ по Закона за професионалното образование и обучение.

 

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование

 

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.Адрес: София Образователен бизнес център "Хермес", бул. "Шипченски проход" 63
comments powered by Disqus