Образователен Бизнес Център Хермес
Туристически агент
0.00 лв. с ДДС
до 02-11-2018

Туристически агент


02-11-2018 до 21-12-2018 18.30 - 21.30

02/983 21 13; 0886 984620, 0885 755867
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления

Професионално обучение по част от професията

Специалност: „Организация на туризма и свободното време“
 

 

Хорариум: 100 учебни часа.

Занятия: присъствени или онлай чрез виртуална класна стая с преподавател.

  • Курса е организиран в 6 модула и е с практическа насоченост:
  • Управление на туристическа фирма
  • Туристически борси
  • Изготвяне на туристически програми
  • Изготвяне на цени
  • Туристически мероприятия
  • Взаймодействие на туристическа фирма с подизпълнители

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за  професионалнa квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

 

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование

 

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Адрес: София Образователен бизнес център "Хермес", бул."Шипченски проход" № 63, Индустриална сграда Електроника
comments powered by Disqus