Образователен Бизнес Център Хермес
Сътрудник в маркетинга
0.00 лв. с ДДС
до 02-11-2018

Сътрудник в маркетинга


02-11-2018 до 21-12-2018 18.30 - 21.30

02/983 21 13; 0886 984620, 0885 755867
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления.

Професионално обучение по част от професията

Специалност: „Маркетингови проучвания“
 

Хорариум: 100 учебни часа

Занятия: присъствени или онлай чрез виртуална класна стая с преподавател.

Курса е с практическа насоченост и е организирано в 4 модула:
• Маркетинг
• Стокознание
• Квалитология

• Управление на продажбите

 

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионалнa квалификация по  образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

 

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование

 

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Адрес: София Образователен бизнес център "Хермес", бул. "Шипченски проход" 63
comments powered by Disqus