Образователен Бизнес Център Хермес
Английски език за целите на правото
0.00 лв. с ДДС
до 01-10-2018

Английски език за целите на правото


01-10-2018 до 12-11-2018 18.30-21.20

02/983 21 13; 0886 984620, 0885 755867
Моля, споменете Seminari365.com!

Предлагаме на вашето внимание изучаване на английски език за целите на правото.

 

Занятия: онлайн, по график чрез виртуална класна стая с преподавател.

Хорариум: 150 уч.часа, три нива по 50 уч.часа.

Група до 10 обучаеми.

 

Система на преподаване: International Legal English, която подготвя и за международния изпит по юридически английски ILEC.

Обучението е предназначено за юристи, юрист-консулти, нотариуси, студенти по право и всички, които имат желание да придобият знания и умения в юридическия английски език.

 

В модула се разглеждат:

 Различни граматически структури и езикови форми в контекста на специализирани теми и работни текстове в юридическата сфера:

- Корпоративно, търговско право и трудово право;

- Международно публично право;

- Интелектуална собственост;

- Гражданско-процесуално право;

- Юридическа кореспонденция.

Предоставяне на ясни дефиниции на правните термини.

Обсъждането на правни процедури и сравняване на българското законодателство с това на други страни.

Практически упражнения, включващи анализиране на части от текстове и примери от юридическата практика.

 

Обучението приключва с полагане на тест и издаване на Сертификат.

За да се включите в обучението е необходимо да владеете ниво на английски В1 (Intermediate).

Адрес: София Образователен бизнес център "Хермес", бул."Шипченски проход" № 63, Индустриална сграда Електроника
comments powered by Disqus