Академия за Лидери
УПРАВЛЕНИЕ И МОТИВИРАНЕ НА ЕКИПА. 8 СТЪПКОВ МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ
380.00 лв. с ДДС
до 16-12-2018

УПРАВЛЕНИЕ И МОТИВИРАНЕ НА ЕКИПА. 8 СТЪПКОВ МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ


18-12-2018 до 18-12-2018 09.00-18.00
Изтегли програма
Изтегли боршура

0 888 013 888, 0882 081 166
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Владислав Цветанов, Ph.D

Управление и мотивиране на екипа.
8-стъпков модел за управление на кофликти

 

Представяне на тренинга:

Тренингът има за цел придобиване на практически умения, know-how и самочувствие за „правилните“ действия за управление и мотивиране на екипа, превенция и разрешаване на конфликти.  Сред разглежданите теми на семинара са: Как да управляваме  и мотивираме на екипа за постигане на по-високи бизнес резултати? Кои са 12-те най-чести мениджърски грешки, демотивиращи ежедневно служителите? Как да разпознаваме назряващи конфликти? Стратегии за превенция. 5 стратегии за разрешаване на междуличностни конфликти.  Принципи и добри практики за мотивиране и други.

 

Към формата за регистрация за участие и пълния текст на обявата...

Съдържание:

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПА

 • Екип или група
 • Четирите стила на поведение
 • Тест "Моят комуникационен стил"
 • Разпознаване и взаимодействие с различните стилове
 • Трите основни инструмента за ефективно управление на екип
 • Целеполагане - подходи PURE, SMART, SMARTER, CLEAR, последствия ако нямаме цел, шаблон за целеполагане
 • Изказване на похвала - предпоставки за ефективност, модел за изказване на ефективна похвала.
 • Отправяне на порицание - базови правила, методика за градивно порицаване, аргументация за ефективността й. 
 • Тест „Умения за навременни и обосновани решения“ - анализ.  Ролеви игри и упражнения.  
 • Управленски казус „Несправедливо наказан“ и анализ. 

 

МОТИВИРАНЕ НА ЕКИПА

 • Защо е важно да мотивираме
 • Комуникационни модели ПУВ, ПОЛЕКА
 • Теории и модели за мотивацията: на очакванията, на Маслоу, на Макгрегър, на Алдерфер, на Саин
 • Поведенчески модели: рационално-икономически, социален, потребност от себеутрвърждаване, комплексен
 • Презумпции, които ни пречат и фундаменталният проблем.
 • 12 типа мениджърски грешки, ежедневно демотивиращи служителите.
 • Мотивацията като процес.
 • Тест „Резултати или взаимоотношения“ - дискусия. 
 • 6 примера за действащи мотиватори.
 • 6 правила за мотивиране. 
 • 5 препоръки при мотивиране на колеги.

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИТЕ В ЕКИПА.  8-стъпков МОДЕЛ.

 • Конфликт, признаци, ползи – вреди.
 • Оптимално ниво на конфликтност.
 • Тест „Умения за ръководене на хора“ - анализ.
 • Възгледи за конфликта.
 • Природа на конфликта и причини за възникване.
 • Признаци за предстоящи конфликти.
 • Източници на конфликт.
 • Видове конфликти според причината и резултата.
 • Стратегии за предотвратяване на конфликти.
 • Стратегии и методи за разрешаване на конфликти (превантивни, личностни, според целта).
 • Стратегии при междуличностни конфликти.
 • Умения за разрешаване на конфликти.
 • Тест „Отношението ми към хората“ - анализ на двадесет ситуации от практиката с коментари.
 • Процес на решаване на конфликт
 • 8-стъпков модел за разрешаване на конфликти. 
 • Управленски казус „Разрешаване на отсъствие през работно време“ и анализ.

 

Към формата за регистрация за участие и пълния текст на обявата...

 

 

За допълнителна информация:
biznes@konsultacii.eu
тел.: +359 888 013 888; 882 081 166

 

Академия за Лидери
помага на личности и фирми да постигат по-високи резултати:
консултации - менторство - обучения

Адрес: София ул."Будапеща" 92
comments powered by Disqus