Алфа Куолити България
TPM - Тотална продуктивна поддръжка
252.00 лв. с ДДС
до 19-10-2018

TPM - Тотална продуктивна поддръжка


23-10-2018 до 23-10-2018 09:00 - 17:00

028687531
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: инж. Бончо Антонов

TPM е управленска система, създадена и използвана от Тойота, Мазда и други водещи компании в света, която води до повишена ефективност в производството, чрез създаване и прилагане на специфична нова фирмена култура за поддръжка на производственото оборудване


Целта на обучението по ТРМ е да представи на участниците механизма за отстраняване на четири от големи “болести” в производството

 • повреди (по машините)
 • дефекти (в продуктите)
 • злополуки (с хората)
 • загуби (в производствената система)
 •  

   

  Метод на работа

  Лекционни презентации, подкрепени с анализи на реални чуждестранни и български практики. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците. Разглеждане и обсъждане на проблеми от практиката

   

  РЕГИСТРАЦИЯ: http://www.alphaquality.org/business-efficiency-trainings/TPM.html

  Адрес: София кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27,ет.1
  comments powered by Disqus