Терапия на д-р Бах: Основен курс в 3 нива
420.00 лв. с ДДС
до 17-10-2018

Терапия на д-р Бах: Основен курс в 3 нива


20-10-2018 до 16-12-2018 9:30


Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: д-р Тодор Господинов

Терапия на д-р Бах: Основен курс в три нива

І част „Картини на Есенциите”20-21 октомври 2018

ІІ ниво „Разпознай Емоцията – Намери Есенцията”10-11 ноември 2018

ІІІ ниво „Изкуството на консултирането”15-16 декември 2018

Начало на всяко ниво в 9:30 ч.

 

Успехът на Терапията на д-р Бах се крие във философията на нейния създател – да живееш в мир със себе си и света, следвайки своя Път. Тази философия можем да срещнем днес в редица модерни книги и концепции като излекувай себе си на Луиз Хей, болестта като Път на Рюдигер Далке и Торвалд Детлефсен, новата немска медицина на д-р Хамер, лечебния код на д-р Лойд и д-р Джонсън, емоционалната интелигентност, емпатичния подход на Карл Роджърс, триадата на здравето позната ни от приложната кинезиология, класическата хомеопатия……Списъка може да бъде продължен. Ето защо е уникално как д-р Бах е успял така просто да формулира фундаменталните принципи, на които се крепи нашето земно битие, нашето здраве и щастие, да ни предаде в достъпна форма азбуката на вътрешния живот на човека.

За да бъде постигнат най-добрият терапевтичен ефект, е необходима и определена подготовка. Цветните есенции, достъпни за разбиране и прости за прилагане, крият в себе си тайни, които се откриват само пред този, който търси задълбочено и истински.

Този основен курс е актуализиран и приведен в съответствие с най-новите тенденции в обученията провеждани от Баховия център в Англия.

Той е също така пътеводител в системата на д-р Бах, която изглежда само на пръв поглед лесна за разбиране и прилагане. Този курс помага за правилно разбиране на основните положения и стъпки, необходими за достигане на майсторство.

Адрес: София ЦЗО "Едикта", ул. Иларион Макариополски №2, София 1202
comments powered by Disqus