Актуални проблеми при внасянето на осигурителни вноски през 2018 г. Очаквани промени през 2019 г.  П
186.00 лв. с ДДС
до 26-11-2018

Актуални проблеми при внасянето на осигурителни вноски през 2018 г. Очаквани промени през 2019 г. П


30-11-2018 до 30-11-2018 8.30–9.00

02 974 17 79
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Зорница Димитрова– експерт по данъчно и осигурително право

Програма:

09:00 – 09:30 ч.

Регистрация на участниците

09:30 – 11:00 ч.

1. Промени в Кодекса за социално осигуряване и наредбите по прилагането му през 2018г.

1.1 Обезщетение за осиновяване на дете до 5-годишна възраст.

1.2 Сумирано изчисляване на работното време – изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, попълване на декларация обр. № 1, определяне на минималния и максималния осигурителен доход.

1.3 Пенсии за военна инвалидност.

11:00 – 11:30 ч.

Кафе-пауза

11:30 – 13:00 ч.

2. Осигуряване на управители на търговски дружества. Практика на НАП. Съдебна практика.

2.1 Осигуряване на управител-български гражданин в местни дружества; осигуряване на управител на дружество от ЕС – български гражданин; Декл. Обр.1 и обр.6, удостоверение А1, внасяне осигурителни вноски

2.2 Осигуряване на управител на местно дружество-местно лице на страна от ЕС или на трета страна; Декл. Обр.1 и обр. 6, удостоверение А1, внасяне осигурителни вноски

13:00 – 13:45 ч.

Обяд

13:45 – 15:15 ч.

1. Очаквани промени при командироване на работници в държави-членки на ЕС.

2. Промени в Административнопроцесуалния кодекс, които ще се отразят в работата на предприятията.

15:15 - 15:30ч.

Приключване на семинара.

Оценка и раздаване на сертификати.

Адрес: Sofia парк хотел Москва
comments powered by Disqus