Актуални въпроси по ДДС и очаквани промени за 2019 г.
120.00 лв. с ДДС
до 19-11-2018

Актуални въпроси по ДДС и очаквани промени за 2019 г.


23-11-2018 до 23-11-2018 8.30–9.00

02 974 17 79
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Моника Петрова - експерт по ДДС

Програма:

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

Работна сесия

І. ЗДДС 2018 г. и промените в Правилника за неговото прилагане.

1. Промени, свързани с регистрацията по ДДС:

• съкратен срок за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС

• отпадане на изискването за подаване на подаване на опис за наличните активи при регистрация, като условие за правото на приспадане на данъчен кредит

2. Корекции на данъчен кредит

• нови разпоредби в ППЗДДС, свързани с корекциите на данъчен кредит: определяне на годините, през които ще се извършват ежегодни корекции; спиране на теченето на срока, в който ще се извършват ежегодните корекции;

• определяне на коефициента за частичен данъчен кредит;

• деклариране на корекциите на данъчен кредит;

• практически примери за извършване на ежегодни и еднократни корекции на данъчен кредит

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

Работна сесия

ІІ. Промени в ЗДДС за 2019 г.

1. Промени, свързани с въвеждане на правилата на европейски директиви, отнасящи се до:

• доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и доставки на услуги, извършвани по електронен път;

• данъчното третиране на ваучерите

2. Промени, свързани с дерегистрацията по ЗДДС

3. Промени, свързани с определяне на данъчната основа при безвъмездни доставки на стоки

4. Други промени

12:45ч.

Приключване на семинара.

Оценка и раздаване на сертификати.

Адрес: Sofia парк хотел Москва
comments powered by Disqus