Определяне на приложимото осигурително законодателство при командироване на работници в ЕС
120.00 лв. с ДДС
до 29-10-2018

Определяне на приложимото осигурително законодателство при командироване на работници в ЕС


01-11-2018 до 01-11-2018 8.30–9.00

02 974 17 79
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Димитър Бойчев

 

ПРОГРАМА

 

 

 

 

 

 

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

Работна сесия

1. Основен принцип при определяне на приложимото осигурително законодателство в ЕС;

2. Основно правило при определяне на приложимото осигурително законодателство в ЕС

3. Командироване на работници в ЕС като форма на трудова мобилност за целите на социалната сигурност;

4. Задължителни условия за прилагане на законодателството на изпращата държава-членка при командироване на работници в ЕС;

5. Задължение на работодателя за уведомяване на НАП при командироване на работници в ЕС;

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

Работна сесия

6. Удостоверение А1 и процедура за издаване на документа;

7. Осигуровки за командировани в ЕС работници:

- осигурителен доход по чл. 6а от Кодекса за социално осигуряване; прилага ли се при командироване извън предоставянето на услуги в ЕС или за международните шофьори;

- осигуровки върху дневните (или заместващите ги средства), пътните и квартирните при командироване на работници в ЕС;

8. Разлика между командироването и работата в различни държави-членки;

9. Приложимо осигурително законодателство за международните шофьори в ЕС;

10. Споразумения за изключения при определяне на приложимото осигурително законодателство за командировани в ЕС работници.

12:45ч.

Приключване на семинара.

Оценка и раздаване на сертификати.

Адрес: Sofia парк хотел Москва
comments powered by Disqus