ЦПО Обсерватория
Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. Прилагане на законодателс
80.00 лв. с ДДС
до 24-10-2018

Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. Прилагане на законодателс


26-10-2018 до 26-10-2018 09.30 - 17.30

0882886175
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Аспасия Петкова

1. Закон за бюджета на ДОО – 2018 г.и очаквани промени през 2019 г.;
2. Промени в КСО;
3. Промени в КТ;
4. Промени в наредбите:
            Наредба за паричните обезщетения и помощите от ДОО;
            Наредба за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски;
            Наредба за самоосигуряващите се лица;
            Наредба за работното време, почивките и отпуските. Сумирано изчисляване на работното време- графици, нови правила, примери, попълване на Декларация обр. № 1; промени от 1.08.2018 г.;
            Нова наредба за трудовите досиета;

Нова наредба за избор на осигуряване;

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.
5. Майчинство, осиновяване – промени от 01.07.2018 г.;
6. Пенсиониране - през 2018 г. и очаквани промени през 2019 г.;
7. ДЗПО- възможности за избор и предпочитания;
8. Промени в безработицата;
9. Облагане на чуждестранни граждани, работещи на територията на РБ;
10. Командироване за извършване на услуги в чужбина – наредба. Приложимо законодателство – издаване на удостоверение А1;
11.Особености при осигуряването на различните категории лица- работещи по трудов договор, ДУК,самоосигуряващи се лица, граждански  договори, пенсионери и т.н.;
12. Граждански договори под МРЗ - различни казуси;

13. Разглеждане на конкретни казуси. Казуси от практиката на НОИ и НАП;

14. Административно-наказателна отговорност при неспазване на трудовото и осигурителното законодателство.

Адрес: 1000 пл. Македония №1, ет. 16 зала "Обсерватория"
comments powered by Disqus