Изисквания към системата за създаване и поддържане на електронни трудовите досиета
168.00 лв. с ДДС
до 03-12-2018

Изисквания към системата за създаване и поддържане на електронни трудовите досиета


07-12-2018 до 07-12-2018 8.30–9.00

02 974 17 79
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Маргарита Хубенова - доктор по информационно право

Програма:

 

8.30–9.00

  

Регистрация на участниците

9.00 – 10.30

 

Въведение–правна рамка и основни понятия. Електронен документ и електронен подпис.

10.30 – 11.00

  

Кафе-пауза

11.0012.30

 

Видове електронни подписи. Идентификация и автентикация на физическите лица.

Решаване на казус

12.30– 13.15

  

Обяд

13.15 - 14.45

 

Изисквания към системата за управление на трудовите досиета. Електронна препоръчана поща

Практическа задача

14.45 – 15.15

  

Кафе-пауза

15.15 - 16.45

 

Дълготрайно запазване на документи, подписани с електронен подпис. Електронен времеви печат.

Практическа задача

16.45 - 17.00

 

Приключване на семинара.

Раздаване на сертификати.

 

Адрес: Пловдив Бизнес хотел Пловдив, гр. Пловдив
comments powered by Disqus