Прилагане на Закона за ДДС през 2018 г.
204.00 лв. с ДДС
до 15-10-2018

Прилагане на Закона за ДДС през 2018 г.


19-10-2018 до 19-10-2018 08.30 – 09.00

02 974 17 79
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Мина Янкова - началник отдел „Косвени данъци“ в Дирекция „Данъчна политика“ на Министерство на финансите

Семинарът е предназначен за счетоводители, финансисти и мениджъри, данъчни експерти, практикуващи юристи, преподаватели и студенти във ВУЗ и е предназначена за подпомогне усвояването и прилагането на ДДС и обслужване професионалните решения на специалистите.

1.Новите правила в ДДС и ППДДС за 2018 г.

  • механизми за корекция на ползван данъчен кредит: примери от практиката за еднократни и ежегодни корекции, документиране на корекцията;
  • нови моменти за приспадане на първоначално неползван данъчен кредит за дълготрайни активи, но приспаднат в резултат на извършена годишна корекция;.
  • определяне на данъчното събитие в случаите на доставка на стоки с поетапно изпълнение;
  • промени, свързани с правото на частичен данъчен кредит - практически съвети за определяне на размера на пропорцията и на коефициента;
  • промени при регистрация по ЗДДС: съкратен срок за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС и отпадане на задължението за съставяне и подаване на опис за наличните активи при регистрация; промени свързани с регистрацията по ЗДДС на неперсонифицирани дружества;
  • промени, свързани с предварителната административна мярка „запечатване на обект“.

2. Практически въпроси по прилагането на данъка върху добавената стойност

3.Актуална практика на НАП, ВАС и СЕС по данъка върху добавената стойност

4.Очаквани промени по ЗДДС

 

Заявете участие online или на 

Тел.:  02 974 17 79
Адрес: София Парк-хотел Москва
comments powered by Disqus