Двудневен мастър клас на Артур Оганесян - Ефективни продажби
450.00 лв. с ДДС
до 26-09-2018

Двудневен мастър клас на Артур Оганесян - Ефективни продажби


26-10-2018 до 27-10-2018 9.00
Изтегли програма


Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Артур Оганесян

"ЕФЕКТИВНИ ПРОДАЖБИ НА ЖИЛИЩНИ, ТЪРГОВСКИ И ЛУКСОЗНИ ИМОТИ"
ЕКСКЛУЗИВЕН МАСТЪР КЛАС
СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРЕНИНГ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ БРОКЕРИ, ТЪРГОВЦИ И УСПЕШНИ СТРОИТЕЛНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ
Обучението се провежда на руски език със симултанен превод на български език.

ДАТА: 26 и 27 ОКТОМВРИ 2018 г.
ЧАС: 9.00 ДО 17.00 часа
МЯСТО: гр.СОФИЯ, БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА, ЗАЛА А

ON-LINE РЕГИСТРАЦИЯ: https://bit.ly/2JyxY9K

ПРОГРАМАТА ВКЛЮЧВА:

* Защо на собствениците на жилищни, търговски и луксозни имоти са им необходими брокери? За какво те плащат големи комисиони?
* Възможно ли е да се продаде жилищен, търговски или луксозен имот на максимална цена без ексклузивни отношения с неговия собственик? Опит при продажба на екзклузивна брокерска услуга на собственик на жилищен, търговски и луксозен имот.
* Алгоритъм за установяване на доверителни отношения със собственика на жилищен, търговски и луксозен недвижим имот. Умението да задаваме правилните въпроси към клиента.
* Как да не останем без възнaграждение? Анализ на рисковете в отношенията с клиента. Как да определим лицето, взимащо решение и да разберем мотивацията на собственика за продажба на жилищния, търговския или луксозния имот?
* На кои потребности на клиента трябва да отговори професионалният брокер? Как коректно да откажем на клиента така, че той да поиска услугата именно от нас?
* Методика на оценка на търговските и луксозни имоти в международната практика. С каква цена е най-добре да се излиза на пазара?
* Аргументите, които обосновават стойността на професионалната брокерска услуга. Може ли агентът да направи "оценка на разходите“ при продажбата на жилищните, търговските и луксозни площи?
* Три основни въпроса при продажбата на услуги. Практика на преодоляване на възраженията на клиента при всеки етап на работа отношение с брокера.
* Реклама на имота, ефективен маркетинг. Можем ли да продадем жилищен, търговски или луксозен имот бързо и скъпо „така че никой да знае“. Как да обосновем предимствата на рекламната кампания на собственика.
* Подготовка и провеждане на тристранни преговори и търгове (брокер – собственик – купувач). Поверителни задължения на брокера. Пример за ексклузивни услуги в интерес на купувача.
* Как да управляваме търсенето и продадем жилищни, търговски или луксозни имоти, създавайки и задържайки търсенето. Използване на насрещни писмени оферти.
* Опит в организирането и провеждането на търгове за продажба на жилищни, търговски и луксозни имоти. Действия и роля на професионалния водещ на търга.
* Какво брокерът може да гарантира на пазара на жилищни, търговски и луксозни имоти. Отчетност пред клиента и запазване на неговата лоялност до приключване на разплащанията и последващо търсене.
* Опит при изграждането и управлението на ефективен екип от специалисти за продажба на жилищни, търговски и луксозни имоти.
* Какво да правим от понеделник? Тайните на успешния брокер!

СРОК ЗА РАННА РЕГИСТРАЦИЯ И ПЛАЩАНЕ: 15 СЕПТЕМВРИ 2018г.

КРАЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: 26 СЕПТЕМВРИ 2018г.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА НСНИ: 160 Евро без ДДС
Отстъпка при повече от трима участници от една фирма: 144 Евро без ДДС на участник

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ ЗА НЕЧЛЕНОВЕ: 192 Евро без ДДС
Отстъпка при повече от трима участници от една фирма: 173 Евро без ДДС на участник

КОМПАНИЯ С ПОВЕЧЕ ОТ 5 УЧАСТНИКА ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕНА ЗА ПАРТНЬОР НА ОБУЧЕНИЕТО С ЛОГО НА НАЧАЛНАТА СТРАНИЦА НА НСНИ И РЕКЛАМИТЕ НА СЪБИТИЕТО

Таксата за участие след 15 СЕПТЕМВРИ 2018г. се увеличава с 20% и се определя като късна регистрация.

Цената включва: ексклузивно обучение, учебни материали, слушалки, превод на български език, кафе-паузи, комфортни седящи места с учебни маси.

Начин на плащане:
По банков път в лева по фиксинга на БНБ за деня на плащането, като таксите по банковите преводи са за сметка на платеца:
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
IBAN: BG 26 FINV 9150 10 BG N00P 35
BIC: FINVBGSF
БЕНЕФИЦИЕНТ: НСНИ

ЗАБЕЛЕЖКА: Регистрациите са валидни след извършено плащане. В случай на отказ от участие предплатените суми се възстановяват 100%, ако отказът е направен до 15 септември 2018г. При отказ след 15 септември 2018г. предплатената сума не подлежи на възстановяване. При възстановяване на каквато и да е сума таксите по банковите преводи се удържат от дължимата сума.

За участие в семинара се издават персонални сертификати.Имената на участниците могат да бъдат подменяни до 15 септември 2018г. и само от същата категория участници.

КОНТАКТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:
Т: 02 988 68 90
M: 0879 590900
E: office@nsni.bg
ON-LINE: https://bit.ly/2JyxY9K
Адрес: София Българска търговско-промишлена палата (БТПП), Зала А, ул. Искър 9
comments powered by Disqus