„Организационно консултиране, мениджмънт и управление на човешките ресурси”
1,560.00 лв. с ДДС
до 30-09-2018

„Организационно консултиране, мениджмънт и управление на човешките ресурси”


06-10-2018 до 06-04-2019 06.10.2018

02/862 94 13
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: проф. С. Джонев и д-р Пл. Димитров

Ако се интересувате предимно от УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, обучението по „Организационно консултиране, мениджмънт и управление на човешките ресурси”, който стартира на 6-7октомври 2018 г., е точно за Вас.

 

Продължителност:

Обучението представлява 6-месечен курс, който се организира в 14 съботно-неделни сесии (през седмица) с общ хорариум 224 часа.

Целева група:

Приемат се кандидати с изявен интерес и способности в консултирането, управлението на човешките ресурси, мениджмънта, които заемат или желаят да заемат водещи позиции в организацията и които се нуждаят от повишение на квалификацията си и усвояване на нови знания и умения – базисни и за напреднали:

  • практикуващи консултанти;
  • мениджъри от всички равнища;
  • специалисти по УЧР;
  • лица със собствен бизнес;
  • преподаватели;
  • студенти, бакалаври, магистри, докторанти;
  • управители на фондации;
  • и др.

Работи се в група от 10-12 души.

Ние осигуряваме пълен набор компетенции за успешно изпълнение на експертни функции, без оглед на равнище и характер на базисно образование, възраст, статус и т. н. Курсът ви развива не само като професионалисти от висока класа – мениджъри и специалисти по управление на човешките ресурси, но ви подготвя и за консултанти, способни да обучават други.

Учебник:

Наличие на учебник в три части, включен в цената, съдържащ всичките модули на курса, както и пълен набор игри, тестове, симулации, казуси, теоретични и практически знания. Всеки модул има разработен сценарий за двудневен тренинг. Вие най-добре можете да оцените какво представлява и какво ви дава този труд, след като се запознаете с него – http://ngbconsult.com/book-1.

Сертификат:

Участниците получават сертификат на български и английски език за придобита консултантска квалификация с посочени 14-те теми и хорариум от 224 часа

 

ВОДЕЩИ: Проф. дпсн Сава Джонев и Д-р Пламен Димитров


ПЕРМАНЕНТНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: целогодишен прием и компенсиращо взимане на пропуснати занятия със следващ цикъл.

Обучението се провежда в София.

С корпоративни клиенти се договарят индивидуални условия.

ЗАПИСВАНЕ, ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПЛАЩАНЕ ПРИ КООРДИНАТОРА:

GSM: 0878 59 30 62

E-mail: office@ngbconsult.com

Адрес: София ул. Акад.Борис Стефанов №2,етаж3, офис 8
comments powered by Disqus