АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ.Авторското право върху произведения на архитектурата
156.00 лв. с ДДС
до 05-11-2018

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ.Авторското право върху произведения на архитектурата


15-11-2018 до 15-11-2018 13ч.

0888807911
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: адв. Йордан Политов, Патентен представител

  

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД, със съдействието на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“  Ви канят да вземете участие в семинар на тема: 

 

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

 Договори за използване на обектите на интелектуална собственост

Авторското право върху произведения на архитектурата

 

15.11.2018 г.

Хотел Хемус, София

Начало:13,00ч

Лектор:

 

Йордан Политов 

Адвокат, Патентен представител 

Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“

 

Включени теми:

 

Обща информация за интелектуалната собственост – права върху патенти за изобретения, търговски марки, промишлени дизайни, географски означения, авторско право върху произведения

Представяне на действащата нормативна уредба - национални нормативни актове (закони и наредби), международни споразумения и регламенти на ЕС, основните принципи на правната закрила обектите на интелектуална собственост, онлайн базите данни на компетентните институции и международните организации за достъп до информация за бизнеса и административните услуги предоставяни на заявителите/ притежателите

 

Договори за използване (лицензионни договори, вкл. за ноу-хау и франчайз споразумения, договори за използване на произведения и на обекти на сродно на авторското право), споразумения за съвместно съществуване, споразумения за прекратяване на спорове

Лекцията дава съществена за бизнеса информация за договорите за използване на обектите на интелектуална собственост – задължително съдържание, специфики при различните обекти, както и информация за франчайз споразуменията, за споразумения за съвместно съществуване на марка и други обекти, споразумения за прекратяване на спорове и отстраняване на конфликти по пътя на договарянето“

 

Авторското право върху произведения на архитектурата

Информация за правата на архитектите, в качеството им на автори- проектанти, върху създадените от тях архитектурни произведения - проекти и други материали при проектирането на сгради, както и правата им върху самите сгради като самостоятелни произведения на архитектурата, а също така и важна информация за строителните фирми и за инвеститорите - собственици на сгради, които изпълняват сами или възлагат действия по проектиране и изпълнение на строителни работи свързани с преустройство, надстрояване или пристрояване на сгради, включително саниране на сгради.

 

Представяне на лектора:

  

Адвокат Йордан Политов има дългогодишен опит в административни и съдебни производства с предмет интелектуална собственост в сферите търговски марки, промишлени дизайни, авторско право и патенти за изобретения, както и представителството пред българските съдилища, Патентното ведомство, Службата за хармонизиране на вътрешния пазар и Международното бюро на СОИС, Европейското патентно ведомство във връзка с процедури за издаване на европейски патенти.

Адвокат Политов разполага с практически опит при изготвянето на предварителни проучвания за избягване на нарушения на права върху марки и промишлени дизайни, договори и лицензионни споразумения.

Адвокат Политов е бил правен консултант във връзка с нарушението на авторските права върху сградата и оригиналните архитектурни проекти на „Национален армейски комплекс“ (Военното НДК). Участвал е в преговорите с Министерство на правосъдието на РБ и изготвянето на проект на договор за отстъпване на авторски права за „Национален армейски комплекс“.

Адвокат Политов, като водещ специалист по авторско право в областта на архитектурата, притежаващ препоръки от редица български архитекти, които е консултирал през годините, е бил препоръчан да предостави през 2017 г. консултация на Националния дворец на културата (НДК) – София, най-големият конгресен център в Югоизточна Европа, във връзка с реконструкциите в сградата за нуждите на Европейското председателство на България през 2018 г.

 

Повече информация за лектора, проектите, в които участва и публикациите му, може да получите на този линк:  https://www.penkov-markov.eu/ekip/73/yordan-georgiev-politov  

 

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg

с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.
ЗА КОНТАКТ: 

Денислава Рускова:  magisterd@abv.bg , 08888 07 911,   www.magisterdixit.net


В цената са включени: 4 уч. часа лекции, кафе пауза, материал
Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia 

ЦЕНИ 
За един участник –( 130 лв. без ДДС) 156 лв. с ДДС
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – (120лв. без ДДС )144 лв. с вкл. ДДС за участник

 


БАНКОВИ СМЕТКИ

Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк    IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк    IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56

Адрес: София хотел Хемус
comments powered by Disqus