Образователен Бизнес Център Хермес
Кредитен консултант
0.00 лв. с ДДС
до 02-11-2018

Кредитен консултант


02-11-2018 до 12-12-2018 18.30 - 21.30

02/983 21 13; 0886 984620, 0885 755867
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления.

Професионално обучение по част от професията "Финансист"

 

Хорариум: 60 уч.часа

Занятия: присъствени или онлай чрез виртуална класна стая с преподавател.

 

Обучението е с практическа насоченост  и е организирано в три модула:

 

  • Банково кредитиране на предприятие 

Същност, видове и функции на кредита. Краткосрочен кредит.

Дългосрочно кредитиране, кредитни обезщетения, технология за отпускане, усвояване и издължаване на банков кредит. Кредитен риск;

  •  Финансов анализ на кредитоспособността

Същност, информационно осигуряване и техники. Показатели за анализ. Счетоводна информация. Оценка на риска. Критерии за кредитния рейтинг на фирми;

  • Бизнес план. Икономическа обосновка

Същност. Елементи. Разработване. Упражнения

 

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на квалификационен документ /Удостоверение/ по Закона за професионалното образование и обучение.

 

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения  за усвояване на професията.

Адрес: София кв.Гео милев, бул."Шипченски проход" 63, индустриална сграда Електроника, ет.12
comments powered by Disqus