Образователен Бизнес Център Хермес
Английски език за целите на маркетинга
0.00 лв. с ДДС
до 02-10-2018

Английски език за целите на маркетинга


02-10-2018 до 13-11-2018 18.30 - 21.30

02/983 21 13; 0886 984620, 0885 755867
Моля, споменете Seminari365.com!

Английски език за целите на маркетинга

 

Занятия: онлайн, по график чрез виртуална класна стая с преподавател.

Хорариум: 150 уч.часа, три нива по 50 уч.часа.

група до 10 обучаеми

 

Система на преподаване:

Обучението е предназначено за професионалисти работещи в сферата на маркетинга и рекламата, на които им се налага да осъществяват ефективна комуникация на английски език и всички, които имат желание да придобият знания и умения в езика.

 

В модула се разглеждат:

  • Лексиката и терминологията, която е застъпена в учебника се отнася до ключови понятия от сферата на маркетинга, рекламата и корпоративната комуникация;
  • Темите, които се разглеждат включват различни видове стратегии за маркетинга, третират културните различия в отделните страни и предразполагат към дискусия, комуникативни ситуации и ролеви игри.

 

Обучението приключва с полагане на тест и издаване на Сертификат.

За да се включите в обучението е необходимо да владеете ниво на английски В1 (Intermediate)

Адрес: София кв.Гео милев, бул."Шипченски проход"63, индустриална сграда Електроника
comments powered by Disqus