Образователен Бизнес Център Хермес
Бюджетно счетоводство
0.00 лв. с ДДС
до 01-10-2017

Бюджетно счетоводство


01-10-2018 до 20-11-2018 18:30-21:30

02/983 21 13; 0886 984620, 0885 755867
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления.

Професионално обучение по част от професията "Оперативен счетоводител", специалност "Оперативно счетоводство".

Хорариум: 60 учебни часа.

Занятия: присъствени или онлайн чрез виртуална класна стая с преподавател.

Обучението е организирано в три модула:

Модул 1: Бюджетно счетоводство;

• Нормативна база;
• Организация на отчетността;
• Отчитане на капиталите;

• Отчитане на материалните запаси;

• Отчитане на приходите;

• Отчитане на разходите;
• Отчитане на дълготрайните активи;
• Годишно приключване.

Модул 2: ТРЗ и личен състав:

• Кодекс на труда;
• Кодекс за социално осигуряване;
• Упражнения.

Модул 3: Данъчни закони.

Ниво: За начинаещи.
Сертификат: Международно признат.

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на квалификационен документ /удостоверение/ по Закона за професионалното образование и обучение.

 

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Адрес: София
comments powered by Disqus