ПЛОВДИВ - Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.
11 85
Практически въпроси и казуси по ЗДДС и ППЗДДС. Проблеми в социалното осигу
6 125
Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. гр. Пловдив
2 161
Изисквания към системата за създаване и поддържане на електронни трудовите досиета
17 992