Определяне на приложимото осигурително законодателство при командироване на работници в ЕС
5 146
Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. гр. София
3 175
Работилница за Презентатори!

Работилница за Презентатори!

Дата: от 02-11-2018 до 09-11-2018
Цена: 150.00 лв.
8 125
АСЕРТИВНО ПОВЕДЕНИЕ В РАБОТНА СРЕДА

АСЕРТИВНО ПОВЕДЕНИЕ В РАБОТНА СРЕДА

Дата: 15-11-2018
Цена: 75.00 лв.
2 42
Емоционална интелигентност и управление на отношенията в работна среда чрез личния пример на ръковод
2 42
Маркетинг и бранд мениджмънт

Маркетинг и бранд мениджмънт

Дата: от 17-11-2018 до 18-11-2018
Цена: 400.00 лв.
10 162
Прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие. Дисциплинарните наказания на практика и к
5 146
Актуални въпроси по ДДС и очаквани промени за 2019 г.
5 146
Актуални проблеми при внасянето на осигурителни вноски през 2018 г. Очаквани промени през 2019 г.  П
9 146
Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г. Очаквани промени в ЗКПО през 2019 г.
5 42