Управление на конфликти

Управление на конфликти

Дата: 26-10-2018
Цена: 20.00 лв.
805 25471
Специализиращо обучение - Медиация при трудови спорове
591 46271
Специализиращо обучение

Специализиращо обучение "Семейна медиация"

Дата: от 23-11-2018 до 25-11-2018
Цена: 320.00 лв.
510 31676
Сертифициращо обучение за медиатори

Сертифициращо обучение за медиатори

Дата: от 28-11-2018 до 14-12-2018
Цена: 620.00 лв.
499 44794
Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. гр. Русе
4 161