МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИП

МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИП

Дата: от 21-01-2019 до 22-01-2019
Цена: 408.00 лв.
58 8403
Ежегодно обучение по ЗБУТ М2: Фактори на работна среда, ЛПС, злополуки, режими, ергономия + ДОЛЕКАРС
12 490
Академия за лидери - бизнес ръководители

Академия за лидери - бизнес ръководители

Дата: от 03-10-2018 до 06-02-2019
Цена: 380.00 лв.
693 102945
„Организационно консултиране, мениджмънт и управление на човешките ресурси”
109 18544
Офис - мениджър

Офис - мениджър

Дата: от 02-11-2018 до 20-12-2018
Цена: 0.00 лв.
1560 233729
Данъчен и митнически посредник

Данъчен и митнически посредник

Дата: от 02-11-2018 до 21-12-2018
Цена: 0.00 лв.
1216 205891
Мениджър

Мениджър

Дата: от 02-11-2018 до 20-12-2018
Цена: 0.00 лв.
1487 236236
Сътрудник в маркетинга

Сътрудник в маркетинга

Дата: от 02-11-2018 до 21-12-2018
Цена: 0.00 лв.
1493 233989
Финансист - банково дело

Финансист - банково дело

Дата: от 02-11-2018 до 21-12-2018
Цена: 0.00 лв.
1404 236239
Финансист - Застрахователно дело

Финансист - Застрахователно дело

Дата: от 02-11-2018 до 21-12-2018
Цена: 0.00 лв.
1031 148405
Счетоводство

Счетоводство

Дата: от 02-11-2018 до 20-12-2018
Цена: 0.00 лв.
1601 236233
Туристически агент

Туристически агент

Дата: от 02-11-2018 до 21-12-2018
Цена: 0.00 лв.
1449 236240