всички новини
Курсове за камериери

Курсове за камериери

Дата: от 07-01-2019 до 31-01-2019
1320 228296
Курс за Ресторантьори

Курс за Ресторантьори

Дата: от 07-01-2019 до 08-03-2019
1507 271851
МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИП
58 8403
„Данъчно облагане и годишно счетоводно приключване на 2018 г. в реалния сектор и бюджетната сфера. Н
76 5857
Ежегодно обучение по ЗБУТ М2: Фактори на работна среда, ЛПС, злополуки, режими, ергономия + ДОЛЕКАРС
12 490
Електронно обучение „Как се прави презентация?“
249 57306
Електронно обучение „Успешни продажби по телефона“
235 57332
Електронно обучение „Управление на времето“
239 57311
Електронно обучение Академия „Лидерски умения“
261 57347
Електронно обучение „Бизнес комуникации“
273 57316
Електронно обучение „Общ регламент за защита на личните данни – GDPR“
419 56390
Електронно обучение „Управление на конфликти“
260 57317
Електронно обучение „Управление на екипи“
245 57321
Електронно обучение „Мотивация на персонала“
233 57326
Електронно обучение Microsoft Excel за начинаещи
222 46857
Електронно обучение „Иновации и иновационен мениджмънт“
262 57331
Академия за лидери - бизнес ръководители
693 102945
„Организационно консултиране, мениджмънт и управление на човешките ресурси”
109 18544
Финансист - Застрахователно дело

Финансист - Застрахователно дело

Дата: от 02-11-2018 до 21-12-2018
1031 148405
Счетоводство

Счетоводство

Дата: от 02-11-2018 до 20-12-2018
1601 236233
Туристически агент

Туристически агент

Дата: от 02-11-2018 до 21-12-2018
1449 236240
Офис - мениджър

Офис - мениджър

Дата: от 02-11-2018 до 20-12-2018
1560 233729
Данъчен и митнически посредник

Данъчен и митнически посредник

Дата: от 02-11-2018 до 21-12-2018
1216 205891
Мениджър

Мениджър

Дата: от 02-11-2018 до 20-12-2018
1487 236236
Сътрудник в маркетинга

Сътрудник в маркетинга

Дата: от 02-11-2018 до 21-12-2018
1493 233989
Финансист - банково дело

Финансист - банково дело

Дата: от 02-11-2018 до 21-12-2018
1404 236239
 Лицензиран курс за Готвачи за круизни кораби
1699 246064