всички новини
Електронно обучение „Как се прави презентация?“
257 57610
Електронно обучение „Успешни продажби по телефона“
241 57636
Електронно обучение „Управление на времето“
247 57615
Електронно обучение Академия „Лидерски умения“
268 57651
Електронно обучение „Бизнес комуникации“
279 57620
Електронно обучение „Общ регламент за защита на личните данни – GDPR“
427 56694
Електронно обучение „Управление на конфликти“
266 57621
Електронно обучение „Управление на екипи“
251 57625
Електронно обучение „Мотивация на персонала“
240 57630
Електронно обучение Microsoft Excel за начинаещи
239 47161
Електронно обучение „Иновации и иновационен мениджмънт“
270 57635
„Организационно консултиране, мениджмънт и управление на човешките ресурси”
116 18846
Курс за Ресторантьори

Курс за Ресторантьори

Дата: от 07-01-2019 до 08-03-2019
1512 272155