всички новини
Терапия на д-р Бах: Основен курс в 3 нива
7 90
5S  Sort • Set in order • Shine • Standardize • Sustain  РАЦИОНАЛИЗИРАНИ РАБОТНИ МЕСТА И УЧАСТЪЦИ
484 51842
МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ
89 17519
ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ ЗА УСПЕШНА МЕНИДЖЪРСКА КАРИЕРА
299 17382
Актуални проблеми при внасянето на осигурителни вноски през 2018 г.
130 16636
TPM - Тотална продуктивна поддръжка
1387 121554
ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ

ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ

Дата: от 25-10-2018 до 26-10-2018
40 5867
Семинар „Свободен Шеф“
6 46
Ежегодно обучение по ЗБУТ – управление, докуменация, контрол, КУТ/ГУТ, инструктажи, защита на лични
9 230
Двудневен мастър клас на Артур Оганесян - Ефективни продажби
109 16368
Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. Прилагане на законодателс
18 272
Управление на конфликти
805 25483
Изисквания към системата за създаване и поддържане на електронни трудовите досиета
16 1074
Оценка и възнаграждение на персонала
1414 61432
Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. гр. Шумен
2 173
Производство и доставка JUST IN TIME
617 96698
GDPR в Бургас: Практика след 25.05 и национално законодателство
15 1738
Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. гр. Разград
3 173
УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ.
578 45477
Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. гр. Варна
2 173
Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. гр. Бургас
3 174
Определяне на приложимото осигурително законодателство при командироване на работници в ЕС
5 143
ПЛОВДИВ - Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.
11 96
Компютърна грамотност

Компютърна грамотност

Дата: от 02-11-2018 до 20-11-2018
206 44083
Финансист - Застрахователно дело

Финансист - Застрахователно дело

Дата: от 02-11-2018 до 21-12-2018
1025 148000
Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. гр. София
3 172
Счетоводство

Счетоводство

Дата: от 02-11-2018 до 20-12-2018
1595 235828
СОФИЯ - Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018
6 98
Туристически агент

Туристически агент

Дата: от 02-11-2018 до 21-12-2018
1443 235835
Брокер на недвижими имоти

Брокер на недвижими имоти

Дата: от 02-11-2018 до 19-11-2018
748 115296
Офис - мениджър

Офис - мениджър

Дата: от 02-11-2018 до 20-12-2018
1553 233324
Работилница за Презентатори!

Работилница за Презентатори!

Дата: от 02-11-2018 до 09-11-2018
6 122
Данъчен и митнически посредник

Данъчен и митнически посредник

Дата: от 02-11-2018 до 21-12-2018
1211 205486
Мениджър

Мениджър

Дата: от 02-11-2018 до 20-12-2018
1480 235831
Кредитен консултант

Кредитен консултант

Дата: от 02-11-2018 до 12-12-2018
188 44088
Сътрудник в маркетинга

Сътрудник в маркетинга

Дата: от 02-11-2018 до 21-12-2018
1489 233584
Финансист - банково дело

Финансист - банково дело

Дата: от 02-11-2018 до 21-12-2018
1398 235834
ВЕЛИКО ТЪРНОВО - Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018
3 96
ТЪРГОВСКА И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА

ТЪРГОВСКА И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА

Дата: от 06-11-2018 до 07-11-2018
811 118473
Сключване, изменение и прекратяване на трудов договор. Защита на лични данни в трудовите правоотноше
6 89
GDPR в Благоевград: Практика след 25.05 и национално законодателство
16 1726
СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ
779 117857
 Лицензиран курс за Готвачи за круизни кораби
1695 245666
ЕФЕКТИВНИЯТ ЕКИП

ЕФЕКТИВНИЯТ ЕКИП

Дата: от 12-11-2018 до 13-11-2018
12 1017
ROOT CAUSE ANALYSIS

ROOT CAUSE ANALYSIS

Дата: 12-11-2018
664 88693
LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

Дата: от 13-11-2018 до 15-11-2018
606 71277
АСЕРТИВНО ПОВЕДЕНИЕ В РАБОТНА СРЕДА
2 39
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ.Авторското право върху произведения на архитектурата
115 19262
Емоционална интелигентност и управление на отношенията в работна среда чрез личния пример на ръковод
2 39
Специализиращо обучение - Медиация при трудови спорове
591 46283
Маркетинг и бранд мениджмънт

Маркетинг и бранд мениджмънт

Дата: от 17-11-2018 до 18-11-2018
9 158
Практически въпроси и казуси по ЗДДС и ППЗДДС. Проблеми в социалното осигу
6 136
ТРЗ и личен състав

ТРЗ и личен състав

Дата: от 20-11-2018 до 04-12-2018
1374 177745
ADR – превоз на опасни товари
9 354
Човешки ресурси

Човешки ресурси

Дата: от 20-11-2018 до 18-12-2018
1571 212537
Прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие. Дисциплинарните наказания на практика и к
4 143
Актуални въпроси по ДДС и очаквани промени за 2019 г.
5 143
Специализиращо обучение
511 31688
Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. гр. Стара Загора
2 173
Сертифициращо обучение за медиатори
499 44806
Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. гр. Русе
4 173
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОДАЖБЕНИТЕ УМЕНИЯ. Ефективни техники и ключови умения за продажби.
497 40768
Актуални проблеми при внасянето на осигурителни вноски през 2018 г. Очаквани промени през 2019 г.  П
9 143
Практически насоки по GDPR. GDPR и Омекс® 2000
3 24
Изисквания към системата за създаване и поддържане на електронни трудовите досиета
16 1002
Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. гр. Пловдив
3 172
Управление на човешките ресурси

Управление на човешките ресурси

Дата: от 04-12-2018 до 18-12-2018
705 132020
ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ
47 7998
ЕФЕКТИВНИ ТЕЛЕФОННИ КОМУНИКАЦИИ И ПРОДАЖБИ
680 122709
Изисквания към системата за създаване и поддържане на електронни трудовите досиета
17 1004
Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г. Очаквани промени в ЗКПО през 2019 г.
5 39
Работа в екип. Информираност на екипа
215 24886
УПРАВЛЕНИЕ И МОТИВИРАНЕ НА ЕКИПА. 8 СТЪПКОВ МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ
1634 113426
Курсове за камериери

Курсове за камериери

Дата: от 07-01-2019 до 31-01-2019
1314 227898
Курс за Ресторантьори

Курс за Ресторантьори

Дата: от 07-01-2019 до 08-03-2019
1502 271453
МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИП
48 7998
„Данъчно облагане и годишно счетоводно приключване на 2018 г. в реалния сектор и бюджетната сфера. Н
56 5449
Ежегодно обучение по ЗБУТ М2: Фактори на работна среда, ЛПС, злополуки, режими, ергономия + ДОЛЕКАРС
5 89
Есенен прием в Международна компютърна академия IT STEP
1362 242998
Обучение по Мрежови технологии и кибер сигурност
1034 204949
Електронно обучение „Как се прави презентация?“
243 56907
Електронно обучение „Успешни продажби по телефона“
228 56933
Електронно обучение „Управление на времето“
232 56912
Електронно обучение Академия „Лидерски умения“
249 56948
Електронно обучение „Бизнес комуникации“
268 56917
Електронно обучение „Общ регламент за защита на личните данни – GDPR“
413 55991
Електронно обучение „Управление на конфликти“
250 56918
Електронно обучение „Управление на екипи“
238 56922
Електронно обучение „Мотивация на персонала“
227 56927
Електронно обучение Microsoft Excel за начинаещи
206 46458
Електронно обучение „Иновации и иновационен мениджмънт“
255 56932
ТРЗ за начинаещи

ТРЗ за начинаещи

Дата: от 13-09-2018 до 25-10-2018
117 17286
Счетоводство и счетоводен софтуер за начинаещи
33 3915
Обучението по Труд и работна заплата за начинаещи
30 3915
Цялостно обучение “Визуално програмиране за деца”
26 1366
Курс по РИСУВАНЕ за Кандидатстване

Курс по РИСУВАНЕ за Кандидатстване

Дата: от 01-10-2018 до 31-10-2018
689 136842
Курс по РИСУВАНЕ за изграждане на Портфолио за Кандидатстване
1045 153108
Английски език за целите на правото

Английски език за целите на правото

Дата: от 01-10-2018 до 12-11-2018
1538 247472
Английски език

Английски език

Дата: от 01-10-2018 до 12-11-2018
1453 236169
Бюджетно счетоводство

Бюджетно счетоводство

Дата: от 01-10-2018 до 20-11-2018
530 94854
Курс “Първи стъпки в програмирането” за деца
20 1366
Италиански език

Италиански език

Дата: от 02-10-2018 до 13-11-2018
958 178824
Английски език за целите на маркетинга
213 46227
Испански език

Испански език

Дата: от 03-10-2018 до 14-11-2018
837 150006
Английски език за целите на финансите
207 46208
Академия за лидери - бизнес ръководители
688 102543
Сертифициращо обучение за медиатори
37 2594
Английски език за целите на медицината
202 46205
„Организационно консултиране, мениджмънт и управление на човешките ресурси”
102 18143
Гръцки език

Гръцки език

Дата: от 06-10-2018 до 24-11-2018
928 150014
Френски език

Френски език

Дата: от 07-10-2018 до 25-11-2018
733 150008
Български език за чужденци

Български език за чужденци

Дата: от 07-10-2018 до 25-11-2018
1327 244889
Курсове за Готвачи от 08 октомври 2018г

Курсове за Готвачи от 08 октомври 2018г

Дата: от 08-10-2018 до 16-11-2018
1745 265878
Курс за Бармани от 08 октомври 2018г

Курс за Бармани от 08 октомври 2018г

Дата: от 08-10-2018 до 31-10-2018
1610 269142
APICS Certified in Production and Inventory Management (CPIM) Part 1
19 686